Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i?

Din undervisning

På AspIT får du undervisning i IT, personlige kompetencer og praktik. Undervisningen er delt i tre hovedområder; Teknik, Softwarekonstruktion og Visualisering, og du undervises i alle tre.

Du får også undervisning i Samfundsforståelse & Kommunikation og Personlig udvikling.

Du opøver reelle kompetencer indenfor dit fokuserede talent gennem AspITLab og Praktik.

På 1. semester er fagene obligatoriske for alle elever, og du hjælpes til at finde dit fokuserede talent. Hvert fag bedømmes, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. Hvert fag afsluttes med ”Gennemført/Ikke gennemført”, der danner grundlag for, om du kan fortsætte på 2. semester.

På 2. semester er fagene i udgangspunktet obligatoriske, men du har mulighed for tilvalg af op til to forløb i AspITLab. Hvert fag bedømmes gennem en eksamen og anvendelse af 12 trins skalaen, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. AspITLab-forløbene evalueres afslutningsvis med ”Gennemført/Ikke gennemført”.

På 3. semester er fagene valgfrie. Hvert fag bedømmes gennem en eksamen og anvendelse af 12 trins skalaen, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. AspITLab-forløbene evalueres afslutningsvis med ”Gennemført/Ikke gennemført”.

På 4.- 6. semester vælger du fag efter behov ud fra praktikpladsens ønsker. Hvert fag bedømmes efter en 12 trins skala, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. AspITLab og praktikforløbene evalueres afslutningsvis med ”Gennemført/Ikke gennemført”.