Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i?

Hvad undervises der i?

På AspIT får du undervisning i IT, personlige kompetencer og praktik. Undervisningen er delt i tre hovedområder; Teknik, Softwarekonstruktion og Visualisering, og du undervises i alle tre.

Du får også undervisning i Samfundsforståelse & Kommunikation og Personlig udvikling.

Du opøver reelle kompetencer indenfor dit fokuserede talent gennem AspITLab og Praktik.

På 1. semester er fagene obligatoriske for alle elever, og du hjælpes til at finde dit fokuserede talent. Hvert fag bedømmes, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. Semestret afsluttes med ”Gennemført/Ikke gennemført”, der danner grundlag for, om du kan fortsætte på 2. semester.

På 2. semester er fagene i udgangspunktet obligatoriske, men du har mulighed for tilvalg af op til to forløb i AspITLab. Hvert fag bedømmes, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. AspITLab-forløbene evalueres afslutningsvis med ”Gennemført/Ikke gennemført”.

På 3. semester er fagene valgfrie. Hvert fag bedømmes, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. AspITLab-forløbene evalueres afslutningsvis med ”Gennemført/Ikke gennemført”.

På 4.- 6. semester vælger du fag efter behov ud fra specielt praktikpladsens ønsker. Hvert fag bedømmes, og personlige og arbejdsmæssige mål evalueres. AspITLab og praktikforløbene evalueres afslutningsvis med ”Gennemført/Ikke gennemført”.