Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? Softwarekonstruktion

Softwarekonstruktion

Softwarekonstruktion 1 – Programming Introduction

Niveau: 1
Omfang: 6 uger

Formålet med faget er at afdække dine evner og interesse for fagområdet samt at skabe et grundlag for det videre forløb inden for fagområdet softwarekonstruktion.

Her lærer du de grundlæggende elementer i programmering, og hvordan de sættes sammen til at skabe programmer. Du lærer også hvordan man fejlsøger og problemløser – disse kompetencer er gennemgående for alle softwarekonstruktionsfag på AspIT. Vi anvender typisk C# som programmeringssprog og Visual Studio som integreret udviklingsværktøj

Du skal gennem modulet opbygge kompetencer inden for følgende områder:

  • Simple programmeringsbegreber
  • Data fra eksterne kilder
  • God programmeringsskik
  • Debugging og manuel test
  • Applikationsprogrammering

Softwarekonstruktion 2 – Application Programming

Niveau: 2 
Omfang: 6 uger

Formålet med faget er at konstruere simple objektorienterede programmer med en grafisk brugergrænseflade og tilgang til en database.

Her lærer du om grafiske brugerflader, databaser, objekt orienteret programmering og web-kald, samt om hvordan man sætter det hele sammen til en applikation. Du bliver også introduceret for software testing.

Softwarekonstruktion 3 – Software Construction

Niveau: 3
Omfang: 6 uger 

Formålet med faget er at du bliver i stand til at konstruere objektorienterede systemer, samt danne grundlag for efterfølgende semestres specialisering.

Her bygger vi videre på det du lærte på Softwarekonstruktion 2, og vi lærer dig at forfine dine evner. Du bliver også introduceret for en række best practice teknikker, så du efter dette fag har kompetencer til at varetage en praktikplads.

Du skal gennem modulet opbygge kompetencer inden for følgende områder:

  • Applikationsudvikling
  • Brugergrænseflade
  • Testteknikker
  • Best practice

Praktik

Når du har været igennem et forløb i Softwarekonstruktion, vil du kunne komme i praktik indenfor eksempelvis udvikling af apps, websites, backend systemer og desktop applikationer. Der kan også indgå elementer af databaseoptimering, kvalitetssikring, distribuerede systemer og meget meget andet.

Det faglige niveau i en praktik vil selvfølgelig afhænge af hvor mange niveauer du har været igennem.

Du kan læse mere om praktik via AspIT her.