Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? Softwarekonstruktion

Softwarekonstruktion –
Programming Introduction

Niveau: 1
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven er vurderet egnet til optag på AspIT

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsen med henblik på opnåelse af job inden for IT området

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde med udvikling af sine faglige og personlige kompetencer

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med faget er at afdække elevens evner og interesse for fagområdet samt at skabe et grundlag for det videre forløb indenfor fagområdet softwarekonstruktion.

Softwarekonstruktion –
Application Programming

Niveau: 2
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 1 – Programming Introduction.

Personlige forudsætninger
Eleven kan søge information til opgaveløsning på egen hånd.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven kan arbejde struktureret, selvstændigt og vedholdende med en opgave og være i besiddelse af et fundamentalt begrebsapparat indenfor programmering.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med faget er at konstruere simple objektorienterede programmer med en grafisk brugergrænseflade og tilgang til en database.

Softwarekonstruktion –
Software Construction

Niveau: 3
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 2 – Application Programming.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at lære at arbejde professionelt indenfor softwarekonstruktion.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er i stand til at samarbejde med andre elever i forbindelse med udvikling af applikationer.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med faget er at eleven bliver i stand til at konstruere objektorienterede systemer, samt danne grundlag for efterfølgende semestres specialisering.