Hjem Om AspIT Ledige jobs

Ledige jobs hos AspIT

AspIT Nordjylland søger ny kollega – undervisning i programmering

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannel-se for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at unge IT-talenter opnår beskæftigelse inden for IT-området. Der er i dag ca. 350 elever på AspIT’s 10 afdelinger fordelt over hele landet. Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø inden for IT-undervisningsområdet. Vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:

  • Ansøgere med dokumenteret undervis- ningserfaring kommer særligt i betragtning.
  • Formel uddannelse inden for undervisning eller IT – f.eks. lærer med specialiseret undervisningskompetence i IT, Multi- mediedesigner, Datamatiker, Bachelor, Datalog etc. med undervisningserfaring og stor interesse for undervisning af unge mennesker.
  • Du skal primært undervise inden for fagområdet ”Programmering”.

Som vores nye kollega har du selvfølgelig gode kommunikations-, relations- og samarbejdskompetencer, og du behersker dansk på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt. Alle vore elever er optaget på uddannelsen på baggrund af deres store interesse for IT. Du er klar til at blive udfordret pædagogisk og didaktisk – og det er ikke et problem for dig. Du brænder nemlig for at arbejde sammen med unge mennesker i deres dannelsesproces og sammen med dem i uddannelsen. Du er netop den, der professionelt arbejder med målene, rammerne og det faglige indhold sammen med den enkelte elev, så han kan skabe sig et solidt funda-ment for en fremtid inden for IT-området. Du behøver ikke på nuværende tidspunkt at have indsigt i autismeområdet, men du er parat til at sætte dig ind i det – vi sørger selvfølgelig for den nødvendige efteruddannelse.

Domicil: Aalborg
Tiltrædelse: 1. april 2020
Ansøgningsfrist: 16. februar 2020
Ansættelsessamtale: 25. februar 2020

Løn og pension iht. overenskomst med Uddannelsesforbundet.
Oplysninger om ansættelsesvilkår og svar på evt. andre spørgsmål fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Bay Jensen på tlf.: 72 16 27 99.

Søg jobbet på www.campusvejle.dk/job.

AspIT Sønderjylland søger ny kollega – udviklings- og kvalitetsorienteret lærer

AspIT er den 3-årig erhvervsrettede IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at de unge IT-talenter opnår beskæftigelse indenfor IT-området.

Der er i dag ca. 350 elever på vores 10 afdelinger fordelt over hele landet. Eleverne har alle talent for IT og er normalt til højt begavede. Efter endt uddannelse er 80 % af AspIT’s elever i varig beskæftigelse.

Vi søger en engageret og fagligt bredt forankret IT-lærer, der kan give sparring og
vejledning til AspIT Lab eleverne på AspIT Sønderjylland i Aabenraa.

Du er en dygtig IT-generalist, der har lyst til at arbejde inden for det specialpædagogiske område. Du har viden om webdesign, programmering og IT-infrastruktur. I AspIT Lab skal du stå for den daglige strukturering af læring og sparring med eleverne. Du har erfaring med agile udviklingsmetoder og ser gerne dig selv i rollen som SCRUM-master. Du er rolig og har gode evne til at skabe tætte relationer til eleverne.

Eleverne arbejder både med faglig fordybelse og med selvstændige erhvervsrettede IT projekter indenfor AspIT’s tre fagområder. I AspIT Lab arbejdes med målrettede projekter stillet af virksomheder. Disse projekter kan både løses af en enkelt elev og som teambaserede projekter. Enkelte elever tager også certificeringer indenfor bl.a. QA og IT security.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø indenfor IT-undervisningsområdet. Vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har flere af nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:

• Undervisningserfaring, gerne fra erhvervsskolesystemet.
• Formel uddannelse indenfor undervisning og/eller IT – f.eks. lærer med specialiseret undervisningskompetence i IT

Du er klar til at blive udfordret pædagogisk og didaktisk – og det er ikke et problem for dig. Du brænder nemlig for at arbejde sammen med unge mennesker i deres dannelsesproces og sammen med dem i uddannelsen.

Du er netop den, der professionelt arbejder med målene, rammerne og det faglige indhold sammen med den enkelte elev, så han kan skabe sig et solidt fundament for en fremtid indenfor IT-området.

Som vores nye kollega har du selvfølgelig gode kommunikations-, relations- og samarbejdskompetencer, og du behersker dansk på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt.

Du behøver ikke på nuværende tidspunkt at have indsigt i autismeområdet, men du er parat til at sætte dig ind i det – vi sørger selvfølgelig for den nødvendige efteruddannelse.

Domicil: AspIT Sønderjylland, Aabenraa
Tiltrædelse: 1. April 2020
Ansøgningsfrist: 16. februar 2020
Ansættelsessamtale: 27. februar 2020

Løn og pension iht. overenskomst med Uddannelsesforbundet.
Oplysninger om ansættelsesvilkår og svar på evt. andre spørgsmål fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Bay Jensen på tlf.: 72 16 27 99.

Søg jobbet på www.campusvejle.dk/job.