Hjem Om AspIT AspIT- Et trygt læringsmiljø

Læringsmiljø

AspIT er tryghed, trivsel og udvikling

Hos AspIT går vi op i et trygt læringsmiljø. Ved at respektere dine behov fremmer vi din personlige og faglige udvikling. Vi anerkender, roser og giver positiv kritik, så du kan udfolde din kreativitet og høste succesoplevelser.

Hos AspIT bliver du en del af et trygt og forudsigeligt miljø, hvor vi engagerer os i dig. Dine styrker, kompetencer og interesser er det, vi fokuserer på. Og vi lytter til dig og giver dig de bedste forudsætninger for at udvikle dine potentialer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du lykkes.

Vi arbejder sammen med dig ud fra en struktureret, forudsigelig og konkret undervisningsplanlægning, så du føler at du har et trygt læringsmiljø. Du får en anerkendende undervisning i små hold, der fokuserer på dine ressourcer og interesser. Vi opstiller sammen med dig de mål, der skal opnås, og vi giver selvfølgelig konkret feedback, så du kan nå dine mål. Vi samarbejder med dit netværk, din familie, dine sagsbehandlere, UU-vejledere og støtte- og kontaktpersoner, så du opnår så høj selvstændighed og livsduelighed som muligt. Og så der fortsat er fokus på din personlige udvikling.

AspITs læringsmiljø er indrettet med hensyntagen til dine særlige behov og forudsætninger.

Hver skole er lille og overskuelig og er indrettet i et sansemæssigt roligt miljø med fokus på akustik, enkel indretning og rolige farver.

Som elev har du din egen personlige pc og arbejdsplads. Her har du mulighed for i AspITs moderne IT-miljø at indrette dig efter dine egne behov og læringsstile, fx ift. placering i lokalet ift. afskærmning, lys og lyddæmpning mv.

Udover klasselokaler har vi en række fælleslokaler, som lægger op til social interaktion uanset, om du har brug for at stå lidt i baggrunden til at starte med, eller om du er klar på at deltage i fælles aktiviteter med det samme. Vi har også flere forskellige mødefaciliteter, så du har mulighed for i trygge rammer at få kendskab til nogle af de forskellige miljøer, du kan møde, når du på et tidspunkt træder ud i erhvervslivet.

Hvis du har specifikke spørgsmål til vores læringsmiljø eller til AspITs uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte vores Specialpædagogiske vejleder på den enkelte afdeling.

Tag en rundtur på en afdeling med to elever – se videoen her

 

Personalets faglighed

Lærere

AspITs lærere har typisk en uddannelse på minimum bachelorniveau samt relevant erhvervserfaring indenfor IT.  Alle lærere kan undervise i deres primære fag på højt niveau svarende til akademiuddannelser indenfor IT og kan undervise i de øvrige fag på grundlæggende niveau. Det giver dig mulighed for at få høj faglig undervisning i alle fag.

Alle lærere har desuden gennemført efteruddannelse med fokus på didaktik, pædagogik og metodik og autismeforståelse, så de kan planlægge og gennemføre individualiseret undervisning med særlige hensyn til dine evner og kompetencer.

Specialpædagogisk Vejleder og Praktik- og jobvejleder

Vejledere har en pædagogisk grunduddannelse som fx lærer, vejleder eller specialpædagog. De har relevant erhvervserfaring og specialviden indenfor autisme samt videreuddannelse i forhold til dine behov.