Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? Teknik

Teknik

Teknik 1 – IT Introduction

Niveau: 1
Omfang: 6 uger

Formålet med modulet er at give dig et introducerende billede af fagområdet teknik, herunder at afklare dit engagement og din motivation for faget.

Modulet giver dig indsigt i hovedområderne i det specialiserede fagområde teknik, fortrinsvis gennem faglige praktiske øvelser kombineret med relevant teori.

Du skal gennem modulet opbygge kompetencer inden for følgende områder:

 • Virksomhedens enheder
 • Kvalitetssikring, fejlfinding og dokumentation
 • Sikkerhed og trusler
 • Netværkskomponenter og –opbygning
 • Klient operativsystemer

Teknik 2 – IT Desktop, Server, Network

Niveau: 2 
Omfang: 6 uger

Formålet med modulet er gennem arbejde i virtuelle miljøer at opkvalificere dine faglige kompetencer inden for det specialiserede fagområde teknik. Du opnår kompetencer til at kunne planlægge, opsætte, dokumentere, implementere og teste en it-installation og kunne præsentere denne for andre.

Du skal gennem modulet opbygge kompetencer inden for følgende områder:

 • Server operativsystemer
 • Klient / Server
 • Serverroller
 • Domæner
 • Netværk
 • Virtualisering
 • Storage

Teknik 3 – IT Support

Niveau: 3
Omfang: 6 uger 

Formålet er at du opnår rutine i at opbygge, anvende og vedligeholde et IT-driftsmiljø, herunder i særdeleshed struktureret at administrere og fejlsøge på servere og klienter og at supportere IT-miljøets brugere.

Formålet er endvidere at give dig erfaring i at arbejde med mange forskellige typer af opgaver i en IT-driftsorganisation, herunder på egen hånd at skulle tilegne sig viden om teknologier, og implementere disse i et eksisterende miljø.

Du skal gennem modulet opbygge kompetencer inden for følgende områder:

 • Operativsystem
 • Klient / Server
 • Serverroller
 • Domæner
 • Netværk
 • Virtualisering
 • Storage

Praktik

Når du har været igennem et forløb i teknik vil du kunne komme i praktik indenfor eksempelvis  IT support, reparation af it udstyr, brugeradministration.

Det faglige niveau i en praktik vil selvfølgelig afhænge af hvor mange niveauer du har været igennem.

Du kan læse mere om praktik via AspIT.