Hjem Om AspIT Kompetencecenter

Find AspIT i hele Danmark

AspIT er forankret i det danske Erhvervsskolesystem. Det betyder konkret, at der bag AspIT står fire stærke, danske erhvervsskoler med Campus Vejle som konceptejer af AspIT. De fire erhvervsskoler er Campus Vejle, Skive College, Tietgen og Rybners.

De fire erhvervsskoler har sammen etableret AspIT-uddannelsen i Aalborg, Skive, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Aabenraa, Odense, Næstved og Høje Tåstrup.

Kompetencecenter

Formålet med AspIT Kompetencecenter er at sikre, at AspIT uddannelsesmodellen gennemføres med samme kvalitet og indhold uanset uddannelsessted, og at der løbende sker udvikling, gensidig erfaringsudveksling og netværksdannelse.

De enkelte uddannelsessteder gennemfører uddannelsen efter de retningslinjer, der fastsættes af AspIT-Kompetencecentret. AspIT-Kompetencecentret foretager kontrol af uddannelsens indhold og gennemførelsen af uddannelserne.

Uddannelsesstedet stiller det fornødne kvalificerede personale til rådighed. AspIT-Kompetencecentret udarbejder og gennemfører den fornødne efteruddannelse af undervisere og står til rådighed ved henvendelse fra underviserne.

Styregruppen

Campus Vejle
Direktør Morten Weiss-Pedersen, Uddannelseschef Ole Bay Jensen

Skive College
Rektor Anne Gammelby Lybecker, Uddannelsesleder Helle Holtemann

Tietgen
Salgs- og udviklingschef Kim Larsen, Uddannelsesleder Kimmie Falk Jensen

Rybners
Organisationsudviklingschef Gudrun Kirk Petersen, Teamleder Gitte Drewsen