Hjem Uddannelsen Økonomi

Økonomi: Takster og priser

STU uddannelse økonomi – Hvad koster et STU forløb?

  • Taksten/prisen for et STU forløb hos AspIT er 125.000,- pr. semester + moms. Uddannelsen varer 3 år, altså 6 semestre. Samlet udgift for hele uddannelsen er 750.000,- + moms. Der er ingen øvrige økonomiske omkostninger knyttet til forløbet.
  • Kommunen skal bevillige AspIT (via STU eller LAB-loven) og afholde skoletaksten
  • Aftalen kan opsiges med løbende måned + 1 måned.

STU økonomisk støtte på AspIT-uddannelsen

  • AspIT er ikke en SU-berettiget ungdomsuddannelse
  • Eleverne modtager uddannelseshjælp svarende til SU, når eleven fylder 18 år

Kontakt din kommune for mere info.

STU satser / STU ydelse

Se STU satser / STU ydelse på borger.dk