Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? AspITLab

AspITLab

Formålet med AspITLAB er arbejdstræning og indlæring af effektive arbejdsmetoder samt afklaring og beskrivelse af særlige behov med henblik på at opnå størst mulig arbejdsindsats i en virksomhed.

Elevens Fokuserede Talent fastlægges indenfor et af de tre specialefag, og målet er at sætte hver enkelt elev i stand til at arbejde kontinuerligt i en arbejdssammenhæng der er individuelt tilpasset.

Eleverne arbejder i AspITLAB med deres spidskompetencer indenfor ét af tre hovedområder:

  • Teknik
  • Softwarekonstruktion
  • Visualisering

Endvidere løses der konkrete opgaver, der ofte er stillet af praktikvirksomhederne og ikke mindst gennem de efterfølgende praktikophold i virksomhederne styrkes elevernes realkompetencer.