Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? AspITLab

AspITLab

Formålet med AspITLab er, at den enkelte elev opnår læring gennem faglige opgaver, og at den enkelte elev opøver og får en selvindsigt i egen arbejdsevne, så eleven bliver klar til virksomhedspraktik eller yderligere faglig udvikling.

Eleven sikres faglig, personlig og arbejdsevnemæssig udvikling og læring gennem individuelt tilrettelagt læringsforløb, hvor eleven arbejder med faglige opgaver, der enten er rettet mod en konkret virksomhedspraktik eller mod yderlige faglig udvikling og specialisering.

Faglige læringsmål

  • De faglige læringsmål fastlægges i dialog med eleven med udgangspunkt i elevens fokuserede talent, interesseområde og praktikmulighederne

Personlige mål og læringsmål

  • Eleven skal kunne indgå i et professionelt samarbejde i en virksomhed
  • Eleven skal have diagnoseforståelse og indsigt i rette håndteringsstrategier
  • Eleven skal kunne indgå i en virksomheds sociale liv
  • Eleven skal have indsigt i nødvendigheden af god personlig hygiejne

Arbejdsevnemæssige læringsmål

  • Eleven skal være mødestabil og kunne håndtere fravær professionelt
  • Eleven skal kunne kommunikere professionelt og med situationsfornemmelse

AspIT-Lab