Hjem Om AspIT Formål

Hvad er formålet
med AspIT?

At tilbyde en landsdækkende og ensartet uddannelsesmodel for unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) i spidskompetencer inden for IT-området med henblik på at sikre den enkelte elev et godt liv.

Unge med ASF har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse i det almindelige uddannelsessystem. Derfor kan man godt sige, at AspIT er de unge Aspi´ers mulighed for at opnå en målrettet erhvervskarriere.

Det andet formål med AspIT er at sikre danske virksomhed en særlig medarbejderressource, som bidrager med attraktive personlige egenskaber i kombination med solide faglige kompetencer.

Vi arbejder med metodefrihed for at opnå succeskriterierne med sundt hensyn og respekt for elevernes diagnose.