Hjem Til virksomheder

Til virksomheder

Mangler du en dygtig praktikant?

På AspIT er vi gode til at matche virksomhed og praktikant. Faktisk har vi så stor succes, at 80 % af vores elever ender i job eller uddannelse efter AspIT. Vi matcher nemlig ud fra en faglig og social profil og den lange praktikperiode. Og så giver det jo også pote, at praktikanten bliver en værdiskabende arbejdskraft for virksomheden.

AspIT er en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). På AspIT får eleverne undervisning i IT, personlige kompetencer og praktik. Undervisningen er delt i tre hovedområder; Teknik, Softwarekonstruktion og Visualisering, og eleverne undervises i alle tre samt i faget QA (test).

Praktik- og jobvejlederne følger både eleven og mentoren i praktikvirksomheden og understøtter samarbejdet gennem hele forløbet.

Asbjørn gør teamet bedre! Han giver det en mangfoldighed, og han har en imponerende faglighed. Det er meget berigende at have Asbjørn på holdet, for når vi er forskellige i køn, alder, religion og behov får vi et mangfoldigt team, hvor vi kan udvikle os og tænke kreativt, fordi det ikke bare bliver Rip, Rap og Rup.”

Anette Irene Algreen Improvento A/S

Før praktikopholdet forbereder vi både eleven og virksomheden på de særlige krav fra begge sider om faglig kunnen og arbejdsforhold. Udvalgte medarbejdere tilbydes et mentorkursus, og eleven forberedes på det faglige indhold og de fysiske rammer i virksomheden.

Det er meget individuelt hvilke faglige ønsker, den enkelte elev har efter undervisningen. Nogle af vores elever kommer i en praktik, hvor de programmerer på højt niveau. Andre elever foretrækker mere rutinepræget testarbejde.

Du kan læse mere om fagene her.

Formål med praktikken

Formålet med praktikken er, at eleverne får nogle praktiske erfaringer og bliver endnu bedre fagligt. Mange af vores elever har ikke haft et job tidligere, og derfor er det vigtigt, at de får gjort sig nogle konkrete erfaringer med det at have et job.

AspIT vil i samarbejde med elev og virksomhed afdække elevens arbejdsevne.

Vores elever bliver ofte ansat direkte i forlængelse af deres praktik, fordi de faktisk skaber værdi for virksomhederne.

AspIT er et rigtig godt tilbud til en målgruppe, der sandsynligvis ikke ville være blevet optaget nogen steder. Vi oplever at eleven går til alle de opgaver vi stiller ham for, med krum hals. På blot få måneder, har han flyttet sig rigtig meget. Med AspIT på sidelinjen, er der ikke meget, der ikke kan lade sig gøre.

Christian Hansen Team leader, Amphi Systems A/S

“I får en dygtig og dedikeret medarbejder, som er en ressource fuldt på højde med alle andre i afdelingen. Jeg har fået mange positive tilkendegivelser fra både kolleger og HR-afdeling, som alle synes, at AspIT er et godt initiativ.

Marianne Assenholt LEGO

Hvad forventer vi af din virksomhed?

Vi forventer, at virksomheden har opgaver, som eleven kan være med til at løse, og at der bliver udpeget en mentor i virksomheden, som kan hjælpe eleven med faglige og personlige mål i tæt samarbejde med AspIT’s praktik- og jobvejleder.

Det er meget individuelt, hvor meget støtte en praktikant skal have af sin mentor, men som hovedregel skal det give mening for arbejdspladsen at have eleven i praktik. Vi matcher altså eleven helt individuelt med virksomheden.

Mentorkursus

Jo bedre, vi trives på jobbet, des bedre præsterer vi. Derfor inviterer AspIT flere gange om året virksomheder fra hele landet på mentorkurser.

Formålet med et mentorkursus er at sikre, at praktikanten fastholdes i virksomheden, og at virksomheden får forståelse for den unge med autismespektrumforstyrrelse. Vi hjælper bl.a. med at udvikle værktøjer til at strukturere dagligdagen og arbejdsopgaverne, og erfaringsudveksling med repræsentanter fra andre virksomheder.

Kurset er en vekselvirkning mellem oplæg og drøftelse, hvor deltagerne bringer deres egne overvejelser og erfaringer i spil.

Indhold

  • En gennemgang af det at have en autismespektrumforstyrrelse
  • Hvilke udfordringer kan de unge have
  • Mentorens rolle
  • Redskaber og forslag til, hvordan de unge støttes og arbejdsdagen tilrettelægges
  • Erfaringsudveksling

Målgruppen er medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, jobkonsulenter, undervisere fra erhvervsskolerne og STU-uddannelserne og andre interesserede.

Det er gratis at deltage på mentorkurset, og det er inklusiv forplejning.

Du kan se de kommende datoer til mentorkursus under hver afdeling.

Det praktiske

Der er ingen omkostninger ved at have en AspIT-elev i praktik. Eleven skal ikke have løn under praktikken, og forsikringer mv. er dækket af AspIT.

Praktik- og jobvejlederne har tæt kontakt til både eleven og mentoren i praktikvirksomheden og understøtter samarbejdet gennem hele forløbet.

Kontakt en praktik­konsulent
fra AspIT