Hjem Uddannelsen Uddannelsesmodellen

Uddannelsesmodellen

Hos AspIT får du en uddannelse, der er bygget op, så den tilgodeser individuelle behov. Vores uddannelse lader dig fokusere på teknik (T), softwarekonstruktion (S) og visualisering (V).

Planen indeholder udviklingsmål og delmål for din personlige og alment dannende udvikling.

Dine konkrete opgaver er ofte stillet af praktikvirksomhederne. Dine realkompetencer styrkes gennem praktikophold i virksomhederne. Formålet med praktikopholdet er, at du skal opnå varig beskæftigelse i praktikvirksomheden og lære at arbejde i en virksomhed.

Sammen med dig opbygger
vi dit uddannelsesforløb

Fokus på ét fagområde - Softwarekonstruktion Fokus på søgen efter talentet - Teknik Fokus på Praktik

Fagområder

Teknik
Fagområdet Teknik giver dig kvalifikationer inden for support af brugere på PC, servere og netværk. Du lærer at installere, konfigurere og fejlfinde på it-installationer, og udarbejde dokumentation, vejledninger og at samarbejde i et team.

Softwarekonstruktion
Fagområdet Softwarekonstruktion giver dig kvalifikationer i programmering, databaser og test af software. Du får kompetencer inden for forskellige programmeringsmiljøer som fx SQL, relationsdatabase, C#, .Net, Java, PHP mv.

Visualisering
I faget Visualisering kan du tilegne dig kvalifikationer indenfor både frontend og backend programmering. Du kommer til at udvikle dine egne webprojekter og opnå kompetencer indenfor fx HTML/CSS, JavaScript (ES6), PHP/MySQL, CMS og diverse libraries/frameworks. Du kommer også til at arbejde med moderne brugerflader, herunder web animations, responsive web design, databasedrevne websites, administration af webservere og meget mere.

Quality Assurance
Quality Assurance er integreret i de øvrige fagområder og giver dig kvalifikationer inden for struktureret test. Du lærer at planlægge og gennemføre bl.a. blackbox-whitebox test og udføre modul-, komponent-, integrations- og applikationstest og herudfra udarbejde fejlrapporter.

AspITLab
I AspITLab får du mulighed for faglig, individuel fordybelse, arbejdstræning, indlæring af effektive arbejdsmetoder og afklaring af særlige behov i forhold til at opnå størst mulig arbejdsindsats i en virksomhed. I AspITLab arbejder du med de særlige kompetencer, der skal til for at udføre arbejdet i praktikvirksomheden.

Praktik
I praktikforløbet får du specialiserede kompetencer inden for dit fokuserede talent, og målet er, at praktikken giver dig varig beskæftigelse i praktikvirksomheden. Du bliver indført i det arbejdsmæssige og sociale miljø i virksomheden og får en forpligtende relation til både AspIT og virksomheden.

Øvrige fag
Hen over hele forløbet får du undervisning i Samfundsforståelse, Kommunikation og Personlig Udvikling og Motion. Derudover holder vi hver anden fredag eftermiddag sociale aktiviteter, hvor relationer og socialt samvær er i fokus. Vi inddrager aktiviteter i lokalområdet, fx gangstier, idrætshaller, sportsklubber, fitnesscentre, biografer, bowlingcentre mv.