Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? Samfundsforståelse

Samfundsforståelse

Formål
Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed og styrker dine kompetencer i at træffe egne valg. 

Mål

Du vil kunne udvise et vist kendskab til samfundets opbygning og funktion, ligesom målet er at du udvikler dine kompetencer som demokratisk samfundsborger, herunder kende til dine rettigheder og pligter, så du bliver bedre i stand til at handle i dit eget liv.

Det officielle Danmark
Formålet er at give dig kendskab til hvordan det officielle Danmark er organiseret. Med denne viden bliver du bedre til at forholde dig til det samfund du lever i og til at forstå den politiske debat. Du vil ligeledes få viden om hvordan du bliver bedre til at leve og vælge et liv uden kriminalitet. Du får således kendskab til følgende emner:

Samfundsøkonomi
Formålet med emnet er at give dig kendskab til hvordan samfundsøkonomien hænger sammen. Et kendskab der bl.a. kan hjælpe dig med at forstå politiske prioriteringer i op- og nedgangstider.

Verden omkring mig
Formålet er at give dig kendskab til diverse materialer og medier, som kan belyse verden omkring dig og at give dig nogle redskaber til at opsøge viden og indsigt i verden omkring dig.

Sundhed og sygdom
Formålet er at give dig kendskab til områdets opbygning og funktion. Hjælpe med at give dig et indblik i, hvordan du kan benytte systemet hvis du får brug for det.

Et sted at bo
Formålet med emnet er at give dig kendskab til forskellige boligformer samt rettigheder og pligter i forbindelse med det at bo. En viden der hjælper dig med at få overblik og dermed gør dig bedre i stand til at træffe nogle valg i forhold til emnet.

Privatøkonomi og forbrug
Formålet med emnet er, at give dig kendskab til hverdagsøkonomi. Et kendskab der kan hjælpe dig med at forstå og give dig nogle redskaber til at skabe overblik i din egen økonomi.

Kultur og fritid
Formålet med emnet er, at du får kendskab til muligheder og tilbud i dit fritidsliv, så du herefter har redskaber til at træffe nogle valg i dit fritidsliv. Du får desuden et mere klart billede af forskellen på fritidsliv og arbejdsliv, herunder hvad der er pligt og hvad der er fornøjelse.

Livsstil
Formålet er at give dig kendskab til en sund livsstil og hjælpe dig med at træffe sunde valg og i øvrigt gøre dig bevidst om din egen sundhed og trivsel. Du får således kendskab til følgende emner: KRAM: kost, rygning, alkohol og motion, trivsel og kommunikationens betydning.

 

Arbejdslivet
Formålet er at give dig et generelt kendskab til arbejdslivet. Såvel organisation og struktur som kultur, normer og adfærd. Et kendskab der gør dig bedre i stand til at handle hensigtsmæssigt i dit eget arbejdsliv.

At skaffe et arbejde/jobsøgning
Formålet med emnet er at give dig et kendskab til hvordan, du kan søge praktikplads eller job.

Sociale pligter og rettigheder
Formålet er at give dig kendskab til dine pligter og rettigheder samt væsentlige begreber på det sociale område af betydning for dit arbejdsliv.