Hjem Uddannelsen Praktik

Praktik

De målrettede og skræddersyede praktikforløb giver gode resultater for både dig og virksomheden. Vores elever bliver ofte ansat direkte i forlængelse af deres praktik, fordi de skaber værdi for virksomhederne.

Undervisning og praktikophold
Før praktikopholdet forbereder vi både eleven og virksomheden på de særlige krav fra begge sider om faglig kunnen og arbejdsforhold. Udvalgte medarbejdere tilbydes et mentorkursus, ligesom eleven forberedes på det faglige indhold og de fysiske rammer i virksomheden.

Du kan læse mere om mentorkurset her →

Hvad koster det at have AspIT-elev i praktik?
Der er ingen omkostninger ved at have en AspIT-elev i praktik. Eleven skal ikke have løn under praktikken, og forsikringer mv. er dækket af AspIT.

Praktik- og jobvejlederne har løbende kontakt til både eleven og mentoren i praktikvirksomheden og understøtter gennem hele forløbet samarbejdet.