Hjem Uddannelsen Afklaringsforløb

Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet er et 4-6 ugers forløb, hvor vi vurderer dine faglige og sociale kompetencer, og hvor du vurderer, om AspIT er noget for dig. Vurderingen danner grundlag for, om du er egnet til at gennemføre uddannelsesforløbet på AspIT. Afklaringsforløbet er gratis, men sagsbehandler eller UU-vejleder skal godkende det.

På AspIT har vi to former for afklaringsforløb: Inden studiestart eller de første seks uger af første semester. Dette udbud af afklaringsforløb varierer fra afdeling til afdeling.

Forudsætninger
Du er indstillet til et afklaringsforløb ud fra et gennemført og godkendt visitationsmøde.

Omfang
Du gennemfører 4-6 uger på skolen, og i den sidste uge foretager vi en endelig evaluering, hvor du også har samtale med den specialpædagogiske vejleder.

Formål
Formålene med afklaringsforløbet er, at:

  • du viser dine faglige potentialer og interesse for at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for IT
  • finde ud af, om du har potentiale til at udvikle de fornødne sociale kompetencer til at gennemføre uddannelsen
  • finde ud af, om du har potentiale til at udvikle din arbejdsevne, så du senere kan blive ansat på arbejdsmarkedet.

Mål
Målet er at afdække, om du har det faglige potentiale og motivationen til at gennemføre AspIT-uddannelsen. Målet er endvidere at afdække, om du har potentiale og motivation til at udvikle din arbejdsevne.

Indhold og form
Gennem hele afklaringsforløbet har vi fokus på sociale, arbejdsevnemæssige og faglige kompetencer og dine potentialer.

Fagligt indhold på afklaringsforløbet
Afklaringsforløbet er centreret om en række IT-faglige områder:

  • Det IT-kommunikative
  • Det tekniske
  • Det grafiske
  • Det kodemæssige
  • Evaluering og samtaler

I den samlede evaluering indgår din daglige fremtræden og mødestabilitet, din motivation og dit potentiale til social og IT-faglig udvikling.

Vi har opstart af nye hold på 1. semester på AspIT-uddannelsen to gange om året i august og januar.