Hjem Om AspIT Formål Lovgrundlag

AspIT er en IT-ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov

Med den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) kan unge med særlige behov der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse opnå personlige, sociale og faglige kompetencer.

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft 1. august 2007 og medfører, at unge med særlige behov har et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

Læs mere på Undervisningsministeriet: Klik her

LAB (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Som forløb under lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan AspIT være vejen til en borgers selvforsørgelse, via kapitel 10, §32.

Læs mere på retsinformation.dk: Klik her