Hjem Om AspIT Formål Målsætning

Målsætning

Gennem undervisning og udviklingsaktiviteter etablerer vi individuelle modeller for uddannelse, praktikophold i virksomheder og udslusning til erhvervslivet indenfor IT-området.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og tilrettelægges ud fra anbefalinger fra IT-virksomheder, øvrige skoler og sociale myndigheder.

Undervisningen understøtter elevernes udvikling gennem undervisning, oplevelser og socialt samvær.

Tillid, respekt, tolerance, trivsel, høj faglighed og anerkendelse er i centrum.

Vi har fra starten fokus på din personlige udvikling og dit uddannelses- og erhvervspotentiale, så du får de bedste forudsætninger for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.