Hjem Om AspIT Formål Leverancemål

Leverancemål

AspIT opnår sine leverancemål baseret på:

Et individuelt uddannelsesforløb indeholdende:

 • Informations- og visitationsmøder
 • Et afklaringsforløb på op til 6 uger med undervisning og udprøvning
 • En erhvervsrettet og individuelt tilrettelagt IT-uddannelsesmodel over 3 år for unge med ASF indeholdende:
 1. Undervisningshold med ca. 5 elever
 2. Individuelt undervisningsforløb
 3. Model for:
 1. Den enkeltes erhvervsafklaring indenfor IT – det fokuserede talent
 2. Hvordan praktikpladser og jobs etableres (mentorordninger)
 1. Pædagogiske og didaktiske metoder til undervisning i IT af unge med ASF
 2. Interne evalueringer, opfølgningsprocedurer og dokumentationsstandarder:
 • eksamensdiplom
 • certificeringsdiplomer
 • kompetencebevis
 • løbende statusrapporter
 • skriftlig og målbar undervisningsplanlægning
 • formative og summative evalueringer
 1. Eksterne kvalitetsevalueringer og dokumentationsstandarder

 

En række konkrete produkter og ydelser, herunder:

 • Gennemført visitation, afklaringsforløb, uddannelsesforløb, test, prøver og praktikplads for eleverne
 • Uddannelse i et moderne og tidssvarende IT-miljø med eget individuelt tilpasset pc-udstyr
 • Et personligt AspIT-CV (en person- og fagprofil samt erhvervsbedømmelse).
 • Sociale arrangementer og oplevelsesture
 • Tilbud om livslang tilknytning til AspIT
 • Landsdækkende konferencer
 • Kursusvirksomhed rettet mod virksomheder og øvrige interessenter
 • Forpligtende og strategiske samarbejde med landsdækkende interesseorganisationer