Hjem Vejle Handelsskole etablerer AspIT uddannelse i Århus

Vejle Handelsskole etablerer AspIT uddannelse i Århus

Vejle Handelsskole erer AspIT uddannelse i Århus

Alle sejl var sat da Århus Tekniske Skole sidste år meddelte, at den store uddannelsesinstitution i Smilets By ville være med på AspIT succesen – IT uddannelsen for unge med fokuseret talent. Men på trods af elev-tilmeldinger har Århus Tekniske Skole nu valgt at droppe tilbuddet. Det får nu Vejle Handelsskole til at ere en AspIT uddannelse i Århus.

Nogle kommunale bevillinger var på plads, og dermed skulle de første elever med Aspergers Syndrom netop i denne tid være startet deres IT uddannelse på Århus Tekniske Skole.

– Selvom sagsbehandlere har været positive overfor projektet, må vi se i øjnene, at volumen ikke har været tilstrækkelig til at vi fremover vil udbyde AspIT konceptet, siger uddannelseschef Carl Ove Broen fra Århus Tekniske Skole.

Men regionens unge Aspi´ere skal ikke gå glip af muligheden for uddannelsen som flere andre steder i landet giver unge med fokuseret IT talent adgang til arbejdsmarkedet. Derfor har Vejle Handelsskole valgt at oprette en AspIT uddannelse i Århus området med start i august 2010.

– AspIT begyndte i sin tid i Vejle, og er i dag et stort set landsdækkende tilbud til unge med Aspergers Syndrom, og med flair for IT. Hele 82 elever er pt i gang med en AspIT i enten Vejle, Skive, Esbjerg, Odense eller København. Og hvad angår praktik- og arbejdspladser har vi alene i Vejle samarbejde med 28 virksomheder. Så selvfølgelig er der også både uddannelsesbehov og jobmuligheder i landets næststørste by, siger projektchef Ole Bay Jensen fra AspIT i Vejle, der fremover vil have det overordnede ansvar for AspIT i både Vejle og Århus.

– Vi går nu i gang med at finde egnede lokaler i Århus, og finde undervisere. Vi skal i første omgang bruge en daglig leder, en pædagogisk konsulent og en IT-underviser. Og i mens har vi skaffet plads til to af de elever, der skulle være startet i Århus – den ene elev starter måske i Skive, og den anden er startet i Vejle, fortæller Ole Bay Jensen.

I forhold til den kommende placering af AspIT i Århus lægger Ole Bay Jensen vægt på, at busforbindelserne fra hhv. banegården og oplandet er nemt tilgængelige, og at stedet i det hele taget bliver et rart og trygt sted for de kommende Århus-AspIT´ere.

– Vi ønsker initiativet fra AspIT på Vejle Handelsskole al mulig held og lykke, og tror på, at de får succes – de har jo fem års erfaring, siger Carl Ove Broen fra Århus Tekniske Skole, og giver hermed stafetten videre.

AspIT er en betalingsuddannelse, og kommunerne bevilger i de fleste tilfælde uddannelsen som et tilbud i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller via revalideringsbestemmelserne.AspIT har fra starten opnået stor opmærksomhed som verdens første IT uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. I dagbladet Politiken kunne man allerede i december 2006 læse: Undervisningsminister Bertel Haarder understreger, at AspIT-uddannelsen klokkeklart opfylder kravene til den særlige ungdomsuddannelse: “Det er slet ikke til diskussion”, siger han. “Der er ikke nogen pligt for kommunen til at benytte lige præcis denne uddannelse, men de skal have en saglig begrundelse for at sige nej”.

HUSK

Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 20. maj 2010 kl. 14.00 – 17.00.