Hjem Unge med Aspergers syndrom har succes med it-uddannelse

Unge med Aspergers syndrom har succes med it-uddannelse

Unge med Aspergers syndrom har succes med it-uddannelse

Ny undersøgelse viser, at både elever og virksomheder er glade for den særlige it-ungdomsuddannelse for unge med Aspergers syndrom.

Den nye ungdomsuddannelse med fokus på it, AspIT, har succes med at uddanne elever med Aspergers syndrom, som er en mild form for autisme. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, som bliver offentliggjort den 18. november.

Undersøgelsen tegner billedet af en ungdomsuddannelse, der understøtter den enkelte elevs særlige it-kompetencer og -interesser og samtidig tager hånd om vedkommendes individuelle, særlige behov

Elever og virksomheder glade for uddannelsen

Ifølge undersøgelsen er de unge selv glade for at få en uddannelse og efterfølgende et arbejde. I et bredere samfundsperspektiv åbner uddannelsen, AspIT, da også netop for, at de unge med autisme kommer i arbejde og bliver i stand til at forsørge sig selv i stedet for at ende på førtidspension, som ville være alternativet for nogle.

Virksomhederne, der ansætter eleverne, er også begejstrede, både for dimittendernes it-faglige kompetencer og deres evne til at indgå på arbejdspladsen.

Uddannelsen, der bliver udbudt inden for rammerne af loven om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, er et eksempel på, hvordan erhvervsrettede uddannelser kan opbygges i relation til den enkelte elevs særlige uddannelsesforudsætninger. På den måde bidrager uddannelsen til regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse.

Fakta: AspIT-uddannelsen

– giver unge med autisme med særlig interesse og talent for it en mulighed for at tage
en erhvervsrettet uddannelse inden for it-området

– foregår på små hold på mellem fire og otte elever

– findes på erhvervsskoler i København, Odense, Rønne (fra den 1. januar 2011), Esbjerg,
Vejle, Skive, Århus og Aalborg.

– er en særligt tilrettelagt, treårig ungdomsuddannelse for unge med Aspergers syndrom