Hjem Undervisningsminísteren besøger AspIT den 3. januar 2007

Undervisningsminísteren besøger AspIT den 3. januar 2007

Undervisningsministeren besøger AspIT

Det er ikke hver dag, at en lille skole i Jylland får besøg af landets undervisningsminister. Men som verdens første IT uddannelse for unge med Aspergers syndrom er AspIT da heller ikke nogen helt almindelig skole. Og det ville Bertel Haarder og hans kolleger fra Folketinget gerne kigge nærmere på.

Uddannelse for alle, mener regeringen, og oppositionen på Christiansborg bakker op om det, der inden længe bliver til lov og ret for alle i Danmark. Derfor blev undervisningsminister Bertel Haarder inviteret til en præsentation af skolens erfaringer efter de første to år.

Til en sådan dag kunne man forvente, at det var en repræsentant fra den sociale verden, der bød velkommen. Men helt i tråd med AspITs ideologi, var det chefen for Vejle ErhvervsUdvikling og formand for styregruppen i AspIT, Mogens Toft, der slog tonen an. AspIT er på kort tid blevet en succes for både de studerende og for de erhvervsvirksomheder, der kombinerer social ansvarlighed med egentlig forretningsdrift, når de tager de unge Aspi´er i praktik – og senere på lønningslisten.

– Vi har tre grundlæggende ønsker hos AspIT. At vi præsterer en undervisningsform, der sætter de studerende i stand til at tilegne sig opdaterede IT kundskaber. Det skal sætte dem i stand til – via deres fokuserede talent – at løse komplicerede arbejdsopgaver for deres kommende arbejdsgivere i dansk erhvervsliv. Og endelig som det tredje ønske, at vi overgår fra den nuværende forsøgsstatus til et permanent uddannelsestilbud. Disse tre forhold danner egentlig også dagsordenen for mødet med undervisningsministeren i dag, sagde projektchef Ole Bay Jensen fra AspIT på mødet med politikerne den 3. januar 2007 på AspITs hjemmebane i Havneparken i Vejle.

Noget tyder på, at politikerne fik syn for sagen, hvis man skal bedømme det efter deres engagerede spørgsmål. Særligt var Bertel Haarder fremme i stolen med uddybende spørgsmål til de inputs ministeren fik fra både de lokale uddannelelsesledere og erhvervsfolk.

Med på mødet var nemlig også erhvervsledere fra tre af de virksomheder, der samarbejder med AspIT. ScanCommerce fra Kolding, som er en af landets dygtigste udviklere af software til e-handelsvirksomheder, kunne fortælle om deres succes ved at engagere AspIT´ere frem for udenlandsk arbejdskraft, der ofte kun er på fransk visit. En “aspi” er loyal og pligtopfyldende, og udfører sit arbejde til punkt og prikke, mener man hos ScanCommerce.

– Fra samarbejdet med AspIT, har vi erfaret, at vi kan kombinere social ansvarlighed med effektiv virksomhedsdrift. Moderne IT udvikling er i dag et uhyre specialiseret forretningsområde, og netop derfor er IT sektoren et godt sted for unge praktikanter med Aspergers syndrom, sagde direktør Peter Klindt fra ScanCommerce.

Fra trælasthandler-kæden Stark, som i sin konkurrencesituation er afhængig af velfungerende IT-systemer, kunne afdelingsdirektør Iwan Hansen supplere med sine gode erfaringer fra praktiksamarbejdet med AspIT, idet virksomheden direkte ser en genvej til opdaterede og mere velfungerende IT-systemer. Endelig kunne Lars Tønning fra Infor Global Solutions fortælle, at deres software produkt til verdens største møbelkæde, IKEA, ikke var blevet så vel modtaget, hvis ikke Infor havde haft de dygtige AspIT´er til at teste systemet. Og så gjorde det heller ikke noget, at IKEA, som er kendt for sit brede samfundsengagement, så en rar fordel i at, de samtidig var med til at tage et socialt ansvar.

Grønbakkeskolen i Kolding er en af landets få folkeskoler med et særligt tilbud til børn og unge med Aspergers Syndrom. Herfra fortalte Niels Frahm, at med AspIT har de unge fået et mål med at gå i skole, som de aldrig har haft før. Og det betyder også en hel del for forældrene, skulle han lige hilse og sige. Desuden tilsluttede Niels Frahm sig også et af dagens andre gennemgående synspunkter, nemlig at principperne fra den klassiske mesterlære absolut er at foretrække til de unge med Aspergers Syndrom.

AspIT nyder ikke kun stor opbakning fra grundskolerne. Også de erhvervsrettede skoler i regionen støtter det gode initiativ, og håber også, at forsøget erstattes af en blivende uddannelse. Eller som Direktør Morten Weiss-Pedersen fra Vejle Handelsskole udtrykte det:- Vi kan se et helt klart behov for AspIT i forhold til erhvervslivets behov for specialiseret arbejdskraft, og derfor er der rigtig gode muligheder for praktikpladser. Og når vi kan se blandt de AspIT´er vi har testet, at de klart lever op til kravene for at fortsætte hos os, er der al mulig god grund til at gøre AspIT til en permanent ordning. Og mon ikke også politikerne kan se, at med AspIT er der mulighed for at konvertere livslang førtidspension til en aktiv værdi for erhvervslivet – dermed bliver pensionsudbetalinger fra staten til skatteindtægter til staten.

Den gode dag på AspIT omfattede også Bertel Haarders besøg i klassen hos de unge AspIT´ere. Og det blev til et godt møde mellem landets undervisningsminister og de unge med fokuseret talent.

– Det lyser jo ud af de unge, at de er meget dygtige til at koncentrere sig. Og gode til problemløsning. Vi politikere skal huske, at når vi snakker om uddannelse for alle, så gælder det også de uddannelser, der ikke har traditionel klasseundervisning – der skal også være plads til dem, der har brug for særlige hensyn, sagde Bertel Haarder efter mødet med de unge. Og det lover jo godt for AspITs bestræbelser på at fortsætte tilbuddet til unge med et særligt talent.