Hjem Intet årsmøde uden status og perspektiv

Intet årsmøde uden status og perspektiv

Intet årsmøde uden status og perspektiv og en tale fra eleverne.

Traditionen tro gjorde AspITs projektchef Ole Bay Jensen status for AspIT på uddannelsens årsmøde i maj. Og der blev også kigget fremad. For selvom AspIT nu er både landsdækkende og anerkendt, er der stadig plads til udvikling og nye idéer. Og så var det også dagen, hvor praktikant Glenn indtog talerstolen med full power.

På AspIT´s årsmøde i Middelfart i maj, var der som de foregående år, gjort plads til både status og perspektiv for IT-uddannelsen for unge med Aspergers Syndrom. Eller fokuseret talent, som det hedder på AspIT. Og ham med det store overblik, er som altid AspIT´s projektchef Ole Bay Jensen, der efter velkomst – selvfølgelig til tiden, som enhver med Aspergers Syndrom sætter pris på – kunne fløjte årsmødet i gang.

– Status er, at vi nu er repræsenteret med en AspIT uddannelse i 8 danske byer. At vi ikke længere er afhængige af de såkaldte sats-puljemidler, men i dag har fundet en bæredygtig økonomisk model overfor enkelte kommuner. At selve uddannelsesmodellen er på plads. Og at vi indfrier vores målsætning nummer 1 – at skaffe eleverne jobs efter endt uddannelse, sagde Ole Bay Jensen.

– At det især handler om varig beskæftigelse, ses også af et af vores seneste initiativer. AspIT4U, som vi også kalder verdens længste jobsamtale. Det er jo sådan på arbejdsmarkedet, at man bliver ansat på sine faglige kvalifikationer, og opsagt, hvis det med det sociale ikke fungerer. Derfor gør vi meget ud af at ruste elevernes sociale kompetencer. AspIT4U er stedet, hvor eleverne kan vende tilbage, og få ny læring og næring i et livslangt forløb. Hos AspIT fokuserer vi på reel kompetence frem for formel kompetence. AspIT4U er således også efteruddannelse på enkeltfag – IT verdenen er jo en dynamisk branche, hvor det hele tiden er vigtigt at følge med i nye fag og udfordringer.

– En af vores væsentligste udfordringer vil stadig være jagten på praktikpladser. Men det går godt. I Trekants området er der flere praktiksteder end vi har elever. Og generelt må vi sige, at hvor det tidligere kun var os, der ringede ud til virksomhederne, er det i dag også den anden vej. Mange virksomheder har set fordelene ved vores elevers fokuserede talent, sagde Ole Bay Jensen, der også lægger op til fortsat samarbejde med landets kommuner og UU-vejledere, VidenCenter for Autisme, Landsforeningen for Autisme og Erhvervsskolerne. Og så er AspIT også på vej ud over landets grænser.

Og så blev det tid til at høre fra eleverne. I år var det 20-årige Glenn Lund Christensen, der for tiden er i praktik på Nørremarksskolen i Vejle, hvor Glenn hjælper med både projekter og som “ambulancetjeneste” når skolens lærere har brug for hurtig IT-hjælp i undervisningen.

– Når jeg skal fremhæve fordelene ved AspIT, så er der især 5 ting, jeg vil nævne. Den gode struktur. God støtte og support. Små klassehold. Præcise opgaveformuleringer. Og så den elektroniske kalender, som giver et rigtig godt overblik, sagde Glenn med sit smittende engagement.

– Det er også godt, at vi kommer relativt tidligt ud i praktik. Så ved vi hurtigt, hvad målet er med uddannelsen. Det kan man godt li´ som Asperger. Og med hensyn til fremtiden, så vil jeg lave det, jeg laver nu – eller noget, der ligner det meget, sagde Glenn, og rettede også tak og ros til sin mentor – og chef – på Nørremarksskolen, Frank Kjær.

– Glenn er faktisk gået hen og blevet uundværlig for os. Vi begyndte stille og rolig, og efterhånden som Glenn var klar til det, kom der flere udfordringer på. I dag understøtter Glenn det, vi kalder den moderne folkeskole, hvor IT er et af de væsentligste omdrejningspunkter. For os, er der ingen tvivl om, at Glenns indsats er absolut værdiskabende, sagde Frank Kjær på årsmødet i Middelfart.

Læs med i næste nyhedsbrev fra årsmødet, hvor vi fortæller hvad kuglestøderen Joachim B. Olsen sagde på dagen. Der er nemlig ikke så få paralleller mellem det at være elitesportsmand og så ha´ fokuseret talent for IT – og gerne vil være rigtig god til det.

HUSK

Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 5. maj 2011 kl. 13.00 – 17.00.