Hjem Socialministeren går til kommunerne med historien om AspIT

Socialministeren går til kommunerne med historien om AspIT

Socialministeren går til kommunerne med historien om AspIT

Jo mere viden om Aspergers Syndrom, jo bedre forståelse for dem, der lever med det til daglig. Og med mere information om uddannelsen på AspIT for unge med det usynlige handicap får endnu flere muligheden for et godt liv. Derfor er det rigtig godt, at Servicestyrelsen og socialministeren nu fortæller endnu flere om AspIT.

God Social Praksis hedder et godt initiativ fra Servicestyrelsen, der støttes af socialminister Benedikte Kjær. Der er tale om et effektivt formidlingsprojekt, som henvender sig til sagsbehandlere og UU-vejledere i kommunerne samt forældre til børn og unge med særlige udfordringer. Og selvfølgelig er de unge også velkomne til at følge med.

Temaet i det omfattende projekt, der formidles til 6.000 personer i Danmark – heriblandt landets politikere – er en meget nøje beskrivelse af en række institutioner som er kendetegnet ved en god social praksis. Formidlingen omfatter også dialog med pressen, og projektet vil desuden blive fulgt op af Servicestyrelsens 106 såkaldte ambassadører, der skal hjælpe til med at få budskaberne helt ind til beslutningstagerne. Projektleder Niels Aagaard fra Servicestyrelsen forklarer om baggrunden for initiativet.

– Efter strukturreformen er det kommunerne der har hele ansvaret for hjælpen til handicappede børn og unge. Både børn og forældre har behov for en ofte omfattende og specialiseret indsats, som kommunerne skal kunne tilbyde. Derfor har God Social Praksis sat fokus på at finde eksempler på gode tilbud til denne gruppe af børn og unge og deres forældre, siger Niels Aagaard.

– Man vil i temaet kunne finde eksempler på hvordan familien inddrages og uddannes til at håndtere familielivet med et handicappet barn. Temaet indeholder blandt andet eksempler på handicappedes deltagelse i skoleforløb, både på grundskole- og efterskoleniveau, da undersøgelser viser hvordan man kan arbejde med en højere grad af inklusion i normalområdet, da undersøgelser viser at det giver størst chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis den unge forinden har gennemført folkeskolens afgangseksamen.

– Vi har valgt at tage AspIT med på listen over tilbud, der udviser god social praksis, fordi det er et vigtigt tilbud. Unge med Aspergers Syndrom er ofte intelligente og dygtige til det, der interesserer dem. På trods af deres handicap på det sociale område, har de med AspIT mulighed for at få et normalt liv med job – dermed undgår de marginalisering, siger Niels Aagaard, der definerer Servicestyrelsens tema God Social Praksis som videndeling, der skaber kvalificeret social indsats, der kommer borgerne til gode.

Hos AspIT er der tilfredshed med Servicestyrelsens temaprojekt, og stolthed over, at uddannelsen er med på siten. Fra AspIT er det projektleder Kimmie Falk, der har stået for den omfattende beskrivelse af uddannelsen i forhold til Servicestyrelsens krav.

– Med styrelsens formidling til landets beslutningstagere får vi først og fremmest mulighed for at gøre os endnu mere synlige, og dermed får endnu flere Aspi´ere chancen for en uddannelse, der inkluderer dem på uddannelsesområdet og senere på arbejdsmarkedet. Og med vores optagelse på listen over tilbud med god social praksis, oplever vi en yderligere anerkendelse af AspIT – at vi har et sikkert koncept, der udviser kontinuitet, og dermed overensstemmelse mellem hensigt og virkelighed. At uddannelsen fører til job, fortæller Kimmie Falk fra AspIT i Odense.

– Kommunernes sagsbehandlere møder tilbud af varierende kvalitet, og derfor er det godt, at vi med Servicestyrelsens initiativ får mulighed for at dybdepræcisere AspIT uddannelsen. Sagsbehandlerne vil jo ha´ sikkerhed for deres investering, når de visiterer en ung med Aspergers Syndrom til AspIT. Det understreger seriøsiteten i AspIT’s uddannelsestilbud.

Du kan læse mere om Temaet som hedder “Børn og unge med Handicap” og kan ses på Servicestyrelsens hjemmeside www.godsocialpraksis.dk samt www.servicestyrelsen.dk. Og har du andre spørgsmål om AspIT, er du som altid velkommen til at kontakte projektchef Ole Bay Jensen via www.aspit.dk.

HUSK

Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 20. maj 2010 kl. 14.00 – 17.00.

Tilmeld dig her: Klik her.