Hjem Lang rapport på 1 side

Lang rapport på 1 side

Undervisningsministeriets evaluering er klar: 06AspIT er både billigere og bedre end andre gode STU tilbud

Forholdet mellem pris og kvalitet er en vigtig sondring når kommunerne skal vælge STU tilbud. Heldigvis. Nu har Undervisningsministeriet gjort øvelsen nemmere. Med den netop offentliggjorte og meget omfattende evaluering, er der kommet både ord og tal på STU efter fire år med den nye ordning. Det er en lang, men god læsning. Så værsgo´, her er essensen på én side.

I 2013 besluttede et bredt flertal i Folketinget nye regler på STU området. Med til beslutningen hørte også, at det hele skulle evalueres i 2017. Og det er så lige sket. Med en over 100 siders rapport fra Undervisningsministeriet, der kommer hele vejen rundt. Alt sammen på baggrund af et stort datamateriale, interviews, casestudier, og med arbejdsgrupper fra Kommunernes Landsforening, Finansministeriet, UU Danmark, VISO mfl. Med andre ord, det her er stort.

Grundlæggende handler rapporten om at fastsætte pris og udbytte af de sidste fire års øgede indsats på ungdomuddannelsesområdet for at få de unge med særlige udfordringer i enten job eller uddannelse. Og hvordan er det så gået?

Rigtig godt, mener Undervisningsministeriet. 22% af landets STU elever er i enten job eller uddannelse et år efter afsluttet STU. Der er endda tilfredshed med, at tallet ligger stabilt i de fire undersøgte år. Det tilsvarende tal for AspITs elever er 80%. Allerede på dimissionstidspunktet. Og tallet har ligget stabilt i årevis, også før 2013.

AspIT findes i dag på 10 skoler i Danmark. 80% kommer i beskæftigelse, mod gennemsnitligt 20% på andre STU tilbud.

Det var kvaliteten. Hvad så med prisen for en STU? Undervisningsministeriets rapport viser, at prisen pr. elev pr. år ligger i spændet mellem kr 213.635 til 292.270, som de skriver, og at gennemsnittet for de private udbydere er kr. 268.603. Prisen for en elev på AspIT er kr. 250.000. Og det har det i øvrigt altid kostet, faktisk ingen prisstigninger i 12 år.

–Vi er rigtig glade for, at Undervisningsministeriet med denne omfattende og tilbundsgående evaluering af det store STU-område, er med til at vise, at STU uddannelsen AspIT må betegnes som særlig effektiv med sit beskæftigelsestal på 80%. Og at det samtidig kan gøres til en pris pænt under gennemsnittet, siger uddannelseschef Ole Bay Jensen fra AspIT, som desuden understreger, at AspIT er en godkendt STU uddannelse forankret på de Danske Erhvervsskoler, og ikke er et privat firma.

Rapporten konkluderer også, at en tidlig inddragelse af kommunernes jobcentre i STU forløbet giver gode resultater. Desuden er det vigtigt, at man arbejder systematisk med at dokumentere elevens udvikling og udbytte af undervisning og praktik, står der også.

–Også den konklusion fra ministeriet glæder os rigtig meget. Det er noget, vi altid har lagt meget vægt på – inddragelse af jobcentrene og dokumentation hele vejen i gennem. Og vi ved, at kommunerne sætter pris på den metode, vi dokumenterer på. Så det er dejligt at høre, at der er god grund til at fortsætte med den del af arbejdet også, siger Ole Bay Jensen.

Har du fået lyst til at læse hele rapporten fra Undervisningsministeriet, kan du downloade den her.


HUSK:
•AspIT at Work Årsmøde torsdag d. 31. maj 2018 kl. 10-16, gratis konference på Brogaarden Strib/Middelfart.
•AspIT Skolernes dag lørdag den 1. september kl. 10.00 – 17.00, hvor du kan komme forbi og høre om AspIT er noget for dig.