Hjem Kommunalvalg i Nordjylland på skemaet.

Kommunalvalg i Nordjylland på skemaet.

AspIT Nordjylland sætter kommunalvalg på skemaet

Lokalpolitik fylder meget rundt om i landet i denne tid, og også på AspIT Nordjylland i Aalborg rykker politikerne helt tæt på. Vi har netop afholdt valgmøde, hvor 9 veloplagte lokalpolitikere deltog.

AspIT er en landsdækkende erhvervsrettet IT-uddannelse for unge og voksne med Autismespektrumforstyrrelse, særligt Aspergers Syndrom eller lignende diagnoser. Forløbet på AspIT er baseret på lovgivning om Særlig Tilrettelagt Undervisning samt lov om aktiv beskæftigelse. Målet er at 80% af eleverne dimitterer til et job indenfor IT-branchen. Pt. er succesraten 79% for elever dimitteret fra en af AspITs 10 afdelinger.

Samfundsforståelse – ’In Real Life’

Ideen til at afholde valgmøde på AspIT Nordjylland kom, fordi vi på AspIT, udover undervisning i IT-fag, Kommunikation og Personlig Udvikling, Motion og Social Aktiviteter, også underviser i Samfundsforståelse, hvor eleverne bl.a. får viden om det politiske system, de politiske partier osv.

Det er derfor naturligt at inddrage Kommunal- og Regionsvalget 2017 i undervisningen; og hvad er bedre end at have en flok politikere på egen skole? Desuden havde AspIT Nordjylland også et valgmøde i efteråret/vinteren for to år siden ifm. EU-valget. Selvom eleverne på forhånd gav udtryk for, at de hverken havde interesse i, eller ønskede at beskæftige sig med politik, så blev det første valgmøde en succes, vi gerne ville gentage og forstærke med et større valgmøde.

Gæster og AspIT elever venter på at vælgermødet begynder.

Afdelingsleder Linda Thrysøe bød velkommen til de 9 politikerne, Lasse P. N. Olsen (rådmand for Ø), Tina French Nielsen (rådmand for V), Lasse Frimand Jensen (byrådsmedlem for A), Jens Toft-Nielsen (byrådsmedlem for SF), Kristoffer Hjort Storm (byråds- og regionsrådsmedlem for O), Jørgen Hein (byrådsmedlem for B), Vibeke Gamst (byrådskandidat og regionsrådsmedlem for K), Anne-Dorte Krog (byråds- og regionsrådskandidat for Den Sociale Fælles Liste) og Anne-Dorrit Harris (byrådskandidat for Alternativet) samt til de mange deltagere til valgmødet.

Deltagere talte elever og ansatte fra AspIT, Autismecenter Nordbo, headspace, næstformand i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne, repræsentant for Autismeforeningen (kreds nord) samt andre interesserede.

Eleverne havde på forhånd taget en online kandidattest for at pejle sig ind på hvilke partier og kandidater, de politisk har mest til fælles med, ligesom eleverne havde forberedt spørgsmål til panelet. Det skulle vise sig at afdelingsleder Linda Thrysøe fik travlt som ordstyrer: Spørgsmålene var mange – og debatten var livlig og konstruktiv.

Personlige historier vakte undren

De fleste spørgsmål omhandlede mennesker med særlige behov i Aalborg Kommune og deres muligheder for at få bevilliget det uddannelsestilbud, der matcher dem. Her var der flere i lokalet, der fortalte deres personlige historier, f.eks. om at Aalborg Kommune ikke visiterer STU-elever til AspIT selvom eleven, efter et fem ugers afklaringsforløb, er erklæret egnet af AspIT, selv ønsker at starte på AspIT, og Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg bakker op om AspIT som det rigtige uddannelsesmatch til eleven. Dette undrede ikke kun dem der stillede spørgsmål hertil, men også politikerne. Det gjaldt også skolerådmand Tina French Nielsen, der gerne ville undersøge sagen nærmere.

Der var en god stemning på vælgermødet – også blandt politikerne i panelet.

Et andet tema på valgmødet var sociale klausuler. Her var det kun 2 af 9 repræsenterede partier, Venstre og Konservative, der var imod at lave sociale klausuler for mennesker med særlige behov, herunder autisme, i kommunens virksomheder. Indførsel af sociale klausuler er interessant for AspIT, fordi sociale klausuler i praksis vil betyde at det bliver lettere for AspITs elever at komme i praktik, og efterfølgende at opnå en ansættelse i en virksomhed med social klausul.

Succesraten på AspIT imponerer

Samtlige lokalpolitikere i panelet var imponerede over AspITs succesrate, og der lød stor opbakning i til at bevillige AspITs uddannelse til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse, for på den måde at få flere borgere – og særligt borgere på kanten af arbejdsmarkedet – i beskæftigelse.

Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen tilkendegav efter valgmødet:

-Plads for dem alle, plads for alle, der vil! Sådan lyder én af vores sange, og det var også mit budskab til valgdebatten hos Aspit Nordjylland. Mit menneskesyn er at alle mennesker har et potentiale, og vores ønske i Socialdemokratiet er, at alle skal kunne realisere sine drømme i Aalborg Kommune. AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med autisme m.fl. AspIT får 79% af deres deltagere (dimittender red.) i beskæftigelse, og det understreger, at mennesker med autisme har masser af talent.”

Alternativets spidskandidat Anne-Dorrit Harris udtalte:

-AspIT gør et vigtigt stykke arbejde for unge med autisme og andre særlige behov ved at tilbyde en erhvervsrettet uddannelse i IT.

Valgmødet sluttede med kaffe og kage i kantinen på AspIT Nordjylland, hvor de konservatives Vibeke Gamst udbrød: ’Den her kage er knippelgo’. Det havde hun ret i – og det samme kunne man bestemt sige om valgmødet.


HUSK:
•AspIT at Work Årsmøde torsdag d. 31. maj 2018 kl. 10-16, gratis konference på Brogaarden Strib/Middelfart.
•AspIT Skolernes dag lørdag den 1. september kl. 10.00 – 17.00, hvor du kan komme forbi og høre om AspIT er noget for dig.