Hjem AspIT fortsætter

AspIT fortsætter

AspIT fortsætter!

På et møde i undervisningsministeriet den 24. januar 2007 hvor Direktør Morten Weiss-Pedersen, Uddannelseschef Bruno Lindskjold og Projektchef Ole Bay Jensen – alle fra Vejle Handelsskole – deltog, var det meget positive signaler der lød fra ministeriet og det var da også optimistiske miner de tre herre havde på efter mødet. Direktør Morten Weiss-Pedersen er sikker på at projektet forlænges og at AspIT på sigt eres som et varigt uddannelsestilbud ved Vejle Handelsskole og endda med stor sandsynlighed også ved andre erhvervsskoler i Danmark.

“Vi skal i første omgang udforme en ansøgning om forlængelse af projektet og vi forventer helt klart at ministeriet imødekommer vores ansøgning. Vi forventer også at AspIT om få år eres som et varigt uddannelsestilbud ved Vejle Handelsskole i et stærkt, gensidigt og forpligtigende partnerskab med Vejle Kommune og Vejle Erhvervsudvikling. De unge med Aspergers Syndrom skal i fremtiden sikres et erhvervsrelevant uddannelsestilbud på lige fod med alle andre unge. De har jo også drømme om fremtiden hvor der indgår et ønske om at kunne varetage et job og opnå det gode liv.” udtaler Direktør Morten Weiss-Pedersen umiddelbart i forlængelse af mødet.

Folkene fra undervisningsministeriet blev forelagt de positive resultater der hidtil er opnået i projektet, samt de meget positive tilkendegivelser der er kommet fra virksomheder der samarbejde med AspIT – både omkring opgaveløsning i “Væksthuset” og efterfølgende praktikpladserne.

“Det er alfa og omega at få afklaret nu om AspIT skal afsluttes, som det udviklingsprojekt det nu engang er med afslutning i år, eller om AspIT kan eres som et varigt erhvervsrettet uddannelsestilbud til unge med Aspergers Syndrom inden for IT” siger Projektchef Ole Bay Jensen og fortsætter – “Vi skal kunne melde klart ud til de elever der ønsker at påbegynde uddannelsen til sommer. De skal vide om det hele afsluttes ved årsskiftet eller om de kan forvente at kunne gennemfører en uddannelse over de næste 3 til 4 år.”

Det er vigtigt allerede nu at afklare om der er mulighed for at ere AspIT som et varigt uddannelsestilbud. Vejle Handelsskole har klart tilkendegivet at der, under de rette forudsætninger, vil kunne eres en AspIT uddannelse på skolen. Kommunalt, regionalt og nationalt, med undervisningsministeren i spidsen, er der givet meget positive tilsagn om at der er mulighed, ønsker og behov for en egentlig ering af AspIT uddannelsen.

“Vi syntes, at de tilkendegivelser vi hidtil har fået tyder på at det er meget realistisk at tro på at AspIT eres som et varigt uddannelsestilbud ved EDB Skolen ved Vejle Handelsskole pr. 1.8.2008. Mere præcis – at AspIT bliver en afdeling under EDB Skolen hvilket også vil sikrer et tæt tilknytning til Datamatikeruddannelsen og IT erhvervsmiljøet generelt” udtaler Uddannelseschef Bruno Lindskjold.

Der er undersøgt mange muligheder for at sikre en placering af AspIT på en anerkendt institution og på et velkendt lovgrundlag. Projektgruppen har undersøgt mulighederne indenfor “Erhvervsskolernes Grunduddannelse”, “Den individuelle erhvervsuddannelse” og den nye uddannelsesmulighed der endnu ikke er vedtaget – kaldet “B51”. Ingen af disse muligheder virker i deres nuværende udformning som oplagte, men da der pågår en løbende tilpasning og revision af erhvervsuddannelserne er det derfor beslutte at ansøge om forlængelse af projektet – med mere fokus på ordinær drift af uddannelsesmiljøet – og med fortsat fokus på udvikling af uddannelsesmodellen og et kompetencecenter.

“AspIT er derfor sikret i endnu 3-4 år og der vil snarest udbydes “Brobygningsforløb” rettet mod opstart af hold til august 2007. Det er en meget stor glæde at kunne være en del af denne realisering, men det er vigtigt for mig at understrege at på trods af viljen, tilsagn og alle de gode intentioner, så må AspIT fortsat tage det forbehold at projektet afsluttes den 31.12.2007 – fordi før blækket er tørt og ansøgningen imødekommet er der ikke noget der er 100 % afgjort.” afslutter Direktør Morten Weiss-Pedersen.