Hjem AspIT Årsmøde 2011

AspIT Årsmøde 2011

Invitation til AspIT’s årsmøde 2011

– Mød Thomas Blachman og mange andre spændende oplægsholdere.

Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 5. maj 2011 kl. 12.00 – 17.00.

Program
12.00. Velkomst. Vicedirektør Carl V. Korup – Campus Vejle

12.10. Præsentation af dokumentarudsendelser og status på AspIT 2011. Uddannelseschef Ole Bay Jensen – AspIT

13.00. Hvorfor har AspIT har stået øverst på ønskelisten? Eleverne Camilla Valther og Mark Hagbarth – AspIT Nordjylland

13.30. Flere og flere danske virksomheder arbejder med Corporate Social Responsibility. Det giver nye muligheder for AspIT elever, for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Hvordan ser det socialansvarlige arbejdsmarked ud i dag, og hvilke muligheder giver det for mennesker med særlige behov, at virksomhederne tænker i socialt ansvar, og hvad får virksomhederne ud af at være socialt ansvarlige? Relationsskaber Karsten B. Vester – Virksomhedsnetværket

14.00. Pause og Networking.

15.00. Forsøgs- og udviklingsarbejde, der har unge med særlige behov som målgruppe, fortjener, at få særlig opmærksomhed på uddannelsesområdet i disse år. Dels er der, sammenlignet med tidligere, en langt større andel af en ungdomsårgang, der får en diagnose af den ene eller den anden art. Dels er der jura, uddannelsespolitik og internationale erklæringer, der alle trækker opmærksomheden hen på, at uddannelse er en ret for alle unge. Evalueringsinstituttet – EVA – har fulgt, og følger stadig, flere af disse uddannelsestilbud for unge med særlige behov, på tæt hold. I oplægget fortælles om EVA’s opsamlede erfaringer på området, med særligt fokus på evalueringen af AspIT i 2010. Evalueringskonsulent Peter Toft – Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),

15.30. AspIT’s succes hviler bl.a. på en dyb forståelse af, at Aspergers Syndrom er andet og mere end en social funktionsnedsættelse, nemlig en grundlæggende anderledes måde at fungere på. For at forstå Aspie’r, er man, med andre ord, nødt til, at forstå den kultur og det syn, de har på verden, samt på mennesker uden autisme – de såkaldte neurotypikere. Christian A. Stewart Ferrer, som holder dette oplæg, er psykolog, cand.mag., tidl. lektor og fuldblods Aspie. Christian arbejder i Odense Kommunes Team Autisme og Funktion, og er tilknyttet Centerafdelingen for elever med Aspergers Syndrom og tilgrænsende funktionsmåder – en stilling, han undertiden beskriver som "Muggle Relations Officer". Han er mangeårig iagttager af den neurotypiske psyke og vil i dette oplæg give en hurtig introduktion til emnet. Psykolog Chr. A. Stewart Ferrer – Odense Kommunes Team Autisme og Funktion

16.00. Det er fint nok at lære at lytte til andre, men at lære at lytte til sig selv er det vigtigste af alt – gå ikke glip af at lære at iagttage dine egne ideer, den største luksus af alle. Musiker, komponist, producer, Grammy-vinder og foredragsholder Thomas Blachman.

16.50. Afslutning. Vicedirektør Carl V. Korup – Campus Vejle

Tilmeld dig til årsmødet – det er gratis at deltage

Du er velkommen til at sende denne invitation videre


Tildsbrev: Klik her