Hjem Uddannelsen Uddannelsespraktik

Uddannelsespraktik

Uddannelsespraktik er et forløb, hvor vi vurderer dine faglige og sociale kompetencer og hvor du vurderer, om AspIT er noget for dig. Vurderingen danner grundlag for, om du er egnet til at gennemføre uddannelsesforløbet på AspIT. Uddannelsespraktik er gratis, men sagsbehandler eller UU-vejleder skal godkende opstart af forløbet.

På nuværende tidspunkt er det kun på AspIT Trekanten du kan komme i uddannelsespraktik. På de andre afdelinger hedder det afklaringsforløb og det kan du læse mere om her

På AspIT Trekanten har vi to former for uddannelsespraktik:

  • “Uddannelsespraktik 1” af én uges varighed som kan forløbe hvilken som helst uge om året.
  • “Uddannelsespraktik 2” af fem ugers varighed som påbegyndes i starten af august eller januar

Forudsætninger
Ved gennemført og godkendt “Uddannelsespraktik 1”, bliver du tilbudt at starte på ”Uddannelsespraktik 2”.

Ved gennemført og godkendt ”Uddannelsespraktik 2”, er du kvalificeret til at starte på AspIT.

Uddannelsespraktik og uddannelsesstart på AspIT skal altid godkendes af din kommune.

Omfang
“Uddannelsespraktik 1”: Du gennemfører én uge på skolen, hvor du deltager i en klasse med igangværende AspIT elever, hvor du er tilknyttet din helt egen mentor fra klassen. Efterfølgende evalueres der på om AspIT kan være det rigtige sted for dig, og om du kan tilbydes uddannelsespraktik 2. Der udarbejdes et uddannelsespraktikbevis.

“Uddannelsespraktik 2”: Du gennemfører 5 uger på skolen med andre elever i uddannelsespraktik, og i den sidste uge foretages der en endelig evaluering om AspIT er det rigtige sted for dig. Der udarbejdes en evalueringsrapport.

Formål
Formålet med uddannelsespraktik 1 og 2 er at:

  • vise dit faglige potentiale og interesse for, at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for IT
  • afklare om du har potentiale, til at udvikle de fornødne sociale kompetencer, for at gennemføre uddannelsen
  • afklare om du har potentiale til at udvikle din arbejdsevne, med henblik på ansættelse efter endt uddannelse hos AspIT

Mål
Målet er at afdække om du har det faglige potentiale og motivationen til at gennemføre AspIT-uddannelsen. Endvidere er målet at afdække, om du har potentiale og motivation til at udvikle din arbejdsevne.

Indhold og form
Gennem hele forløbet har vi fokus på dine sociale, arbejdsevnemæssige og faglige kompetencer samt dit udviklingspotentiale.

Indhold i uddannelsespraktik
Uddannelsespraktikken er centreret om IT-faglige områder. Det kan være det kodemæssige, grafiske eller tekniske. Der vil i den samlede evaluering indgå flere forskellige emner, f.eks. om du har interesse for IT, læsekundskaber i dansk og engelsk, logiske sans, mødestabilitet, sociale kompetencer, motivation, personlig fremtoning samt din evne og lyst til at udvikle dig.

Du skal ikke være IT ekspert for at starte på AspIT, men skal have potentiale og interesse for at lære om fagområdet.

For mere information eller aftale om uddannelsespraktik kontakt specialpædagogisk vejleder Jesper Lade Mathiesen – jema@aspit.dk eller 72 16 28 56

Du kan læse mere om AspIT Trekanten her