Hjem “Matematik og logik – det er noget, der rykker”

“Matematik og logik – det er noget, der rykker”

“Matematik og logik – det er noget, der rykker”

Kursuscentret Brogården dannede forleden ramme om AspITs årskonference. 130 deltagere mødte frem til eftermiddagens arrangement med temaet AspIT at Work, som blev krydret med syv indlæg – blandt andre Simon Marco, der er elev på AspIT. Og projektchef Ole Bay Jensen introducerede helt nye tiltag for den kun fire år gamle uddannelse.

Det er ikke så længe siden, at en gruppe visionære folk i Vejle tog initiativ til en IT uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Forsøgsordningen er nu blevet til et landsdækkende tilbud, og AspIT i Vejle er siden blevet en del af Vejle Handelsskole. Derfor var det direktør Morten Weiss fra Vejle Handelsskole, der bød velkommen til årets konference i Strib, AspIT at Work.

Morten Weiss slog fast, at det nu ikke længere er de såkaldte satspuljemidler, der finansierer AspIT, men derimod kommunerne. Og dermed et udtryk for, at AspIT har fundet sin plads i det erede uddannelsessystem. AspIT er blevet fyldigere og tydeligere.

Det var også en af projektchef for AspIT, Ole Bay Jensens pointer, der kunne fortælle, at det siden starten af AspIT er blevet til 50 omtaler i de trykte medier og 6 indslag på landsdækkende TV.

– Vi har derfor også fået “italesat” det at være ung med Aspergers Syndrom. Vi har gjort det synligt for andre, og dermed været med til at skubbe nye initiativer i gang. Mennesker med Aspergers Syndrom er kommet på den uddannelsespolitiske dagsorden, fortalte Ole Bay Jensen.

– Uddannelse, praktik og væksthus er de tre væsentligste aktiviteter på AspIT. Men vi går nu videre end det. Vi arbejder på at udbyde en målrettet HHX og enkeltfagsundervisning samt efteruddannelse og hjælp til jobansøgninger, sagde Ole Bay Jensen, der desuden anser opgaven med at fastholde de unge i job, som en del af AspITs kompetencer.

AspIT bliver endnu mere landsdækkende
Den særlige IT uddannelse for unge med fokuseret talent udbydes nu også i København, Odense, Århus og Skive. Og netop fra Skive Handelsskole kunne direktør Niels Yde fortælle, at der også er initiativer i gang i Aalborg, Esbjerg og på Bornholm for at ere endnu flere AspIT-skoler. Niels Yde understregede i den forbindelse vigtigheden af, at videndeling bliver et centralt element i det nu landsdækkende AspIT netværk. En AspIT uddannelse skal være af den samme gode kvalitet uanset, hvor eleven gennemfører uddannelsen.

Specialkonsulent Charlotte Holmer Jørgensen, der er tilknyttet Videncenter for Autisme under ServiceStyrelsen, redegjorde for sin analyse af den såkaldte STU, som er den særligt tilrettelagte 3-årlige uddannelse for unge med særlige behov. Heriblandt Aspergere.

Charlotte Holmer Jørgensen kunne blandt andet fortælle, at forsørgelsesgrundlaget i forbindelse med Ungdomsuddannelsen for Unge med Særlige Behov varierer meget, og at den første evalueringsrapport konkluderede, at familierne generelt oplever, at de økonomiske ydelser tildeles ret tilfældigt. Der er derudover fortsat uklarhed og utilfredshed hos nogle kommuner vedrørende finansieringen af de særlige uddannelser. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der i gruppen af Autister er stor forskel på kompetencer, mener Charlotte Holmer Jørgensen. Men alle kommuner har nu STU på programmet. Og hvis ikke kommunen selv har en institution, visiterer kommunen til en anden kommune. De fleste kommuner lægger vægt på, at STU’en dækker et behov, som ikke blev dækket før og at den er et godt tilbud, der skaber ligestilling mellem unge samt tilvejebringer og motiverer til tværgående kommunal koordinering af disse unge Så langt, så godt.

Derefter var det nemlig Autismeforeningens tur til at kommentere udviklingen for STU. Foreningens formand, Morten Carlsson, understregede, hvad der står i loven; at kommunerne skal planlægge uddannelsen sammen med både eleven og elevens forældre. Og det glemmer kommunerne for ofte, mener Morten Carlsson.

Hvor stort er omfanget af STU? Hertil fortalte Morten Carlsson, at ikke mindre end 4.000 unge har et retskrav på denne særlige uddannelse. Ikke desto mindre vælter det ind med klager fra forældre, der ikke får deres krav opfyldt af deres kommune. I år ligner det allerede en tredobling af de 600 klager i 2008, fortalte Morten Carlsson.

One Million Specialist People
Man siger, at omkring 1% af en population lever med autisme i større eller mindre grad. Og det har fået Thorkil Sonne fra virksomheden Specialisterne i København til at udvide sit koncept. Specialisterne blev eret for fem år siden, og beskæftiger i dag 60 medarbejdere, heraf 44 med en diagnose indenfor autismefeltet – flest Aspergere.

Thorkil Sonne fortalte på AspITs årsmøde, at visionen nu er at udvide konceptet internationalt, blandt andet i Indien. Ideen er at blive en del af FN´s Millenium Goals programmet, idet Thorkil ser sit koncept som et bidrag til at bekæmpe fattigdom og til samarbejdet mellem rige og fattige lande. Målet er at skabe et meningsfuldt og produktivt liv for 1 million specialist personligheder, og dermed også opnå en global imødekommenhed og respekt for mennesker med særlige kompetencer. Det store projekt er allerede godt i gang, og AspIT ønsker Thorkil Sonne al mulig held og lykke med det vidunderlige initiativ.

Historien om Peter og Marco
Årskonferencen rundede af med to andre interessante indlæg. Først Udviklingsdirektør Peter Saxov fra ADP Dealer Services Nordic, som er praktiksted for AspIT.

– Hele IT-verdenen i regionen støtter op om AspIT. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med AspIT. Vi får en praktikant, der går på opgaven med ildhu samme dag, han starter, og yder en stor og god indsats. Simon har endvidere lært os at være mere præcise i vore opgavespecifikationer, og det gavner os i dagligdagen, så der er tale om en win-win situation sagde Peter Saxov.

Peters praktikant hedder Simon Marco, der med sit indlæg udgjorde konferencens finale. Simon går på AspIT i Vejle, og har i sin praktiktid hos ADP designet formularer til kendte brands som Volkswagen, Ford, Audi osv. Og har desuden haft til opgave, at overvåge firmaets avancerede systemer for virus angreb.

– Jeg har fået en god uddannelse hos AspIT, og jeg har tilmed fået styrket mine sociale kompetencer. Så derfor har jeg ikke kun haft fagligt udbytte af mit praktikophold hos ADP. Jeg har også nydt samværet med kollegerne på en stor arbejdsplads. Så hvis jeg har mulighed for at score et fast job hos ADP, vil jeg gøre alt hvad jeg kan. Matematik og logik – det er noget, der rykker. Og så endda hos en rigtig god arbejdsgiver, sagde Simon Marco, som var blandt dem, der høstede det største bifald på AspIT at Work konferencen forleden. Det var en rigtig god dag på AspIT årskonferencen i Strib.

Du er meget velkommen til at sende dette nyhedsbrev videre i dit netværk eller frit at anvende nyhedsbrevet med tydelig kildehenvisning: “Nyhedsbrev – www.aspit.dk“.

Tildsbrev