Hjem De unge Aspergere i Storkøbenhavn fortjener klar besked om deres uddannelse

De unge Aspergere i Storkøbenhavn fortjener klar besked om deres uddannelse


De unge Aspergere i Storkøbenhavn fortjener klar besked om deres uddannelse

Når man er ung med en autismespektrumforstyrrelse – også kaldet Aspergers Syndrom – er IT uddannelsen AspIT en god mulighed for at få et job. Det kan dokumenteres, og det er det, denne gruppe af unge tiltrækkes af. En mere meningsfuld tilværelse med job, udfordringer og kolleger. Men hva´ nu hvis de ikke blir´ sendt det rigtige sted hen?

I år er det 10 år siden, at AspIT blev eret, og siden har både EU og UNESCO/FN udnævnt AspIT til såkaldt best practice, når det gælder uddannelser til unge med særlige behov. Statens Evalueringsinstitut/EVA har ligeledes udnævnt AspIT til best practice. Og alle tre institutioner dokumenterer i deres vurdering af AspIT, at uddannelsen sender 80% af eleverne i varig beskæftigelse – faktisk allerede den dag, eleverne dimitterer fra én af de 10 AspIT skoler i Danmark.

– Denne procentandel er unik høj, og er kun opnået med AspITs særlige uddannelses- og praktikkoncept, der gør en hidtil overset gruppe af unge til værdiskabende arbejdskraft i hele landet. Det har vi fortalt om i en lang række casestories med arbejdsgivere, der beskriver eleverne fra AspIT, som unge der gør en forskel på deres arbejdsplads, siger uddannelseschef Ole Bay Jensen, fra AspIT.

< border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#000000">

– Det er vigtigt at slå fast, at i Storkøbenhavn er der kun én AspIT uddannelse, nemlig AspIT Storkøbenhavn i Høje Taastrup med dokumen-teret høj beskæftigelsesgrad, siger uddan-nelseschef Ole Bay Jensen, her med Sidsel Lynggaard Sørensen, afdelingskoordinator for AspIT Storkøbenhavn.

Blandt denne relativt store gruppe af unge og deres forældre i Storkøbenhavn er der opstået noget forvirring om, hvor og hvem, der udbyder AspIT uddannelsen. Og hvis der er noget, der er vigtigt for netop denne gruppe unge, så er det klar og tydelig information – især når det gælder noget så vigtigt som deres muligheder for at skifte tilværelsen som tidlig førtidspensionist ud med relevant uddannelse, der gir´ job og mening.

– AspIT Storkøbenhavn blev eret i sommeren ´14. Skolen har adresse i Høje Taastrup, og er den eneste udbyder af det veldokumenterede uddannelseskoncept i Storkøbenhavn. Tidligere har TECH i Ballerup i koordination med Hans Knudsen Instituttet/HKI samarbejdet med AspIT, og udbudt uddannelsen i Storkøbenhavn, og det er tilsyneladende det, der forvirrer nogle af de unge, fortæller Ole Bay Jensen

– Men dette samarbejde er forlængst ophørt, og hverken TECH eller HKI har idag noget med AspIT uddannelsen at gøre, og er derfor heller ikke en del af den dokumentation for beskæftigelse, som AspIT, EVA, EU og UNESCO står inde for.

AspIT Storkøbenhavn har allerede i dag to årgange med unge Aspergere, og tredje hold begynder efter sommerferien med elever fra kommuner i hele det storkøbenhavnske område. Alle potentielle elever skal forinden gennemgå et seks ugers afklaringsforløb, som afgør hvorvidt eleven skønnes at kunne gennemføre uddannelsen.

Det, og meget andet om AspIT, fortæller AspIT gerne mere om på informationsmøder, som også kan holdes individuelt. For AspIT Storkøbenhavn er det afdelingskoordinator Sidsel Lynggaard Sørensen, der kan kontaktes på siso@aspit.dk. Du kan få det store overblik over alle 10 AspIT skoler og de respektive kontaktpersoner på aspit.dk.


HUSK
Gratis konference på Brogaarden, Strib/Middelfart
AspIT at Work 10-Årsmøde d. 21. maj 2015 kl. 10-16.