Hjem AspIT uddannelsen er vejen til job

AspIT uddannelsen er vejen til job

AspIT uddannelsen er vejen til job

Et af de vigtige formål med AspIT er at skaffe de unge et job efter uddannelsen. Og hvordan er det så gået med den del af projektet? Ret godt, faktisk. Her kommer de gode nyheder – for både eleverne og uddannelsesmodellen.

Siden december 2008 har 8 elever gennemført uddannelsen hos AspIT i Vejle. Af de 8 elever, er 4 i arbejde og 1 i videregående uddannelse. Én elev har efter uddannelsen desværre været nødsaget til at søge førtidspension, en anden er blevet offer for nedskæringer på sin arbejdsplads og er jobsøgende, og den sidste har søgt helt andre græsgange.

– Vi er rigtig godt tilfredse med statistikken. Beskæftigelsesresultatet lever op til vores succeskriterie. Og så skal man jo huske på, at alternativet for de unge mennesker sandsynligvis havde været førtidspension. Nu har de et meningsfuldt job, og en hverdag med indhold, der giver godt selvværd. Og for samfundet betyder det, at overførselsindkomst er blevet til skatteindtægt, så der er tale om en situation med lutter vindere, siger pædagogisk konsulent Linda Bjerg fra AspIT i Vejle.

De gode tal skal også ses i lyset af finanskrisen, som har præget jobsituationen de seneste mange måneder. Men når det handler om jobsøgning, kan eleverne også nyde godt af AspIT4U, der er et særlig skræddersyet jobformidlingsmodul ved AspIT, der bakker eleven op efter gennemført uddannelse.

– Groft sagt kan vi tilbyde at følge den unge i et livslangt forløb, hvor vi hjælper og vejleder, hvis han eller hun bliver bragt i en situation uden job. Der er tale om en kontrakt, som vi laver med den pågældendes kommune, og her glæder det os, at rigtig mange kommuner vælger at bruge AspIT4U. Der er nemlig flere fordele ved ordningen. Vi kender eleven rigtig godt med hensyn til kompetencer, styrker, svagheder og interesser. Og så har vi betydelig viden om Aspergers Syndrom. Desuden har vi et stærkt netværk med en lang række virksomheder, som har vist interesse for at ansætte vores elever, siger Linda Bjerg.

– Vi gør rigtig meget ud af at finde det rigtige match mellem arbejdsgiver og medarbejder. Virksomheden skal være parat til at tage de individuelle hensyn, det ofte kræver at ansætte elever fra AspIT. Her handler det især om strukturering og forudsigelighed i hverdagen. Og i den forbindelse oplever vi stor imødekommenhed fra virksomhederne, som også tager i mod vores tilbud om en mentorordning, hvor vi uddanner en person i virksomheden til at kunne tage sig af vores kandidater.

– Et andet kriterium for at lykkes med ansættelsen er, at jobbet matcher vores kandidaters faglige interesseområder – sådan er det jo få de fleste. Men når det lykkes at ramme det match, får virksomheden en meget loyal, pligtopfyldende og dybt engageret medarbejder på holdet.

– Det er klart min oplevelse, at virksomhederne gør alt hvad de kan for at vores unge bliver godt integreret i virksomhederne. At de bliver en del af det kollegiale fællesskab og virksomhedskulturen. Også her møder vi et match – vi gør meget ud af, at eleverne på uddannelsen trænes i sociale og kommunikative færdigheder. Og uddannelsens praktikperioder er i den forbindelse effektive træningspladser for de unge, siger Linda Bjerg, der kan supplere den flotte statistik med, at halvdelen af de elever, der ikke har gennemført uddannelsen af forskellige årsager, trods alt har fået så meget vind i ryggen på AspIT, at de i dag er enten i job eller i gang med anden uddannelse.

HUSK

Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 20. maj 2010 kl. 14.00 – 17.00.