Hjem Uddannelsen Hvad undervises der i? Teknik

Teknik – IT Introduction

Niveau: 1
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven er vurderet egnet til optag på AspIT.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsen med henblik på opnåelse af job inden for IT området.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde med udvikling af sine faglige og personlige kompetencer.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med modulet er at give eleven et dækkende billede af fagområdet teknik, herunder at afklare elevens engagement og motivation for faget. Modulet giver eleven indsigt i hovedområderne i det specialiserede fagområde teknik, fortrinsvis gennem faglige praktiske øvelser kombineret med relevant teori.

Teknik – IT Desktop, Server, Network

Niveau:
Omfang: 6 uger

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 1 – IT Introduction.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsen med henblik på opnåelse af job inden for IT området. Eleven har særlig interesse for det specialiserede område teknik.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde med udvikling af sine faglige og personlige kompetencer.

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet med modulet er gennem arbejde i virtuelle miljøer, at opkvalificere elevens faglige kompetencer inden for det specialiserede fagområde teknik. Eleven opnår kompetencer til at kunne planlægge, opsætte, dokumentere og implementere en it-installation og kunne præsentere denne for andre.

 

Teknik – IT Support

Niveau: 3
Omfang: 6 uger 

Faglige forudsætninger
Eleven skal have kompetencer svarende til de faglige læringsmål opstillet i modulbeskrivelsen for Niveau 2 – IT Desktop, Server and Network.

Personlige forudsætninger
Eleven er motiveret for at gennemføre uddannelsen med henblik på opnåelse af job inden for IT området. Eleven har særlig interesse for det specialiserede område teknik.

Arbejdsevnemæssige forudsætninger
Eleven er indstillet på at arbejde med udvikling af sine faglige og personlige kompetencer

Formålsbeskrivelse for modulet
Formålet er at eleven opnår rutine i at opbygge, anvende og vedligeholde et IT-driftsmiljø, herunder i særdeleshed struktureret at administrere og fejlsøge på servere og klienter og at supportere IT-miljøets brugere. Formålet er endvidere at give eleven erfaring i at arbejde med mange forskellige typer af opgaver i en IT-driftsorganisation, herunder på egen hånd at skulle tilegne sig viden om teknologier, og implementere disse i et eksisterende miljø.