Hjem It-uddannelse for unge med autisme: Alle har et potentiale!

It-uddannelse for unge med autisme: Alle har et potentiale!

It-uddannelse for unge med autisme: Alle har et potentiale!

Af Trine Borg Harrild, EVA

It-uddannelsen AspIT har succes med uddanne elever med Aspergers syndrom, en mild form for autisme, til it-jobs. Konceptet består i at tage udgangspunkt i elevernes stærke sider og udvikle den enkeltes talent.

“Det helt særlige ved AspIT er at den tager udgangspunkt i elevernes stærke sider – i det her tilfælde it. Unge med Aspergers syndrom har typisk nogle meget stærke særinteresser – det kan fx være computere og it – som de dyrker med stor interesse og passion. Det har folkene bag AspIT set en mulighed i”, forklarer evalueringskonsulent Peter Toft, EVA, som står bag en ny evaluering af AspIT.

Evalueringen kalder AspIT for “en innovativ nyskabelse inden for ungdomsuddannelsessystemet”. Peter Toft uddyber:

“Ingen andre landsdækkende uddannelser har tænkt så langt i forhold til den lov der i 2007 slog fast at unge med særlige behov har krav på en ungdomsuddannelse.”

Bygger videre på elevernes talent

Man har dog ikke krav på at komme ind på AspIT “bare” fordi man har Aspergers syndrom. Uddannelseschef Ole Bay Jensen fra AspIT forklarer:

“Alle har jo et potentiale, og AspIT bygger videre på et talent som de unge har allerede inden de starter på uddannelsen. Ideen med uddannelsen er så at sige at benytte sig af den indre motivation som nogle unge med Asperger har for it. Vi videreuddanner dem inden for it-området og samtidig bliver de trænet i det som mange af dem har svært ved – nemlig rent socialt at kunne begå sig på en arbejdsplads”.

For at blive optaget på AspIT skal man først igennem et afklaringsforløb på seks uger. Her får den unge mulighed for at se hvordan det er at gå på AspIT, og skolen vurderer samtidig om den unge har evnerne til at gennemføre uddannelsen.

Målet er beskæftigelse

“Man kan godt kalde AspIT en elitær uddannelse”, siger Ole Bay Jensen. “Det er vi faktisk nødt til at være, for målsætningen er at vores elever skal i arbejde når de er færdige hos os. Vi er her jo ikke for at lave dygtigere førtidspensionister! Og derfor optager vi kun dem som vi mener vi kan hjælpe så de bliver i stand til at fungere både fagligt og socialt på en arbejdsplads.”

Førtidspension ville ifølge uddannelseschefen ofte være alternativet for AspIT-eleverne. Og set i det lys er uddannelsen også samfundsøkonomisk en fornuftig løsning.

“AspIT koster ca. 750.000 kr. for elevens hjemkommune, men hvis alternativet er at eleven i stedet ryger på førtidspension som 18-årig, så er det ikke svært at regne ud at det godt kan betale sig i længden”, siger Ole Bay Jensen.

Begejstrede arbejdsgivere

En vigtig del af uddannelsen er at AspIT-skolerne sørger for at finde en praktikplads til alle elever – en plads som er håndplukket til den enkelte elev og som ofte også er det sted hvor eleven bliver ansat efter endt uddannelse.

Og de virksomheder der har praktikanter eller dimittender fra AspIT ansat, er begejstrede for den arbejdskraft de får, viser EVA’s evaluering. Hos IPW Systems i Kolding, som er en lille virksomhed der laver software til kvalitetssystemer, er medejer Jan H. Andersen en af de tilfredse arbejdsgivere:

“Vores erfaring er at man med en AspIT-uddannet medarbejder får en meget fokuseret arbejdskraft som har nogle kompetencer det er svært at finde hos andre. I vores tilfælde er det fx en kæmpe fordel at vores AspIT-praktikant kan holde ud at sidde og lave de samme test igen og igen – vel at mærke uden at motivationen og koncentrationen falder. Han kan også få øje på ting i testene som vi andre ikke kan, og se mønstre i dem som vi ville have overset.

Ifølge Jan H. Andersen har den lille it-virksomhed med seks medarbejdere altså et klart forretningsmæssigt incitament til at have en AspIT-uddannet medarbejder ansat. “Det betyder også en del at vi med en AspIT-elev får en loyal medarbejder der alt andet lige formentlig bliver her i længere tid end andre unge mennesker typisk gør. Det har en stor betydning for en lille, højt specialiseret virksomhed som vores hvor det godt kan tage op til et helt år før man er helt inde i opgaverne”.

I praktik som it-ansvarlig

På Nørremarksskolen i Vejle er 21-årige Glenn Christensen i praktik som it-ansvarlig. “Jeg sørger bl.a. for at alle skolens 100 pc’er virker – jeg tjekker dem hver uge. Det er også mig der sørger for at alle printere fungerer, at nye brugere bliver oprettet i systemet, og at alt fungerer når eleverne skal til prøver osv. Men jeg lægger også nyheder på skolens hjemmeside og den slags”.

Glenn er AspIT-praktikant – og har udsigt til at blive fastansat på skolen når han er færdig med uddannelsen. Glenn tager AspIT på Vejle Handelsskole – det var her man i 2005 begyndte at udvikle uddannelsen som siden da er blevet landsdækkende og nu udbydes på otte skoler rundt om i landet.

“Inden jeg kom ind på AspIT prøvede jeg at gå på teknisk skole, men det gik ikke spor godt. Der var ingen struktur, og man var meget overladt til sig selv, og det duer ikke når man har Aspergers syndrom”.

Da Glenn droppede ud af teknisk skole foreslog hans uddannelsesvejleder ham at søge ind på AspIT, og det har været et positivt skridt for Glenn.

Man opdager at man godt kan

“AspIT er en fantastisk uddannelse. Når man har Aspergers syndrom, har man brug for en klar struktur i sin dag, og på AspIT er der hver dag en klar plan for hvad man skal hvornår, hvilke opgaver man skal nå osv. Og man får også trænet de ting man ikke er så stærk i. Fx var jeg engang med skolen nede til en stor it-messe i Hannover med kanon-mange mennesker. Det er som at blive udsat for sin værste frygt, men med en godbid fordi det er noget man interesserer sig helt vildt for, og så opdager man jo at man godt kan.”

Endnu en ny uddannelse på vej til elever med Aspergers

På Vejle Handelsskole er man i gang med at udvikle en ny og bredere rettet uddannelse til elever med Aspergers.

“Vi kalder den AspIN – hvor IN står for inklusion, og det er en etårig uddannelse der skal sætte de unge mennesker i stand til at begå sig i det ordinære uddannelsessystem”, forklarer Ole Bay Jensen. “AspIT er eksklusion på en højt specialiseret uddannelse med henblik på inklusion på arbejdsmarkedet. Den nye AspIN-uddannelse sigter mod inklusion af elever med Asperger på forskellige almindelige uddannelser ved at give dem redskaber til at fungere i et miljø der ikke nødvendigvis er indrettet til mennesker med autisme”.


HUSK
Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 5. maj 2011 kl. 13.00 – 17.00.