Hjem AspIT konference

AspIT konference

AspIT Konference

AspIT konference gav erhvervslivet noget at glæde sig til.

Med over 100 deltagere fra både erhverv og interessegrupper blev AspITs årskonference den 31. maj et klart signal om, at den nye uddannelse har fået en rigtig god start. For eksempel er ambitionen om, at gøre de studerende klar til en datamatikeruddannelse allerede indfriet.

Der var fuldt hus i den store konference sal på elegante Hotel Jacob Gade i Vejle, da AspIT forleden afholdte sin første årskonference. Dagen i gennem blev talerstolen indtaget af både erhvervsfolk og uddannelsesfolk, der samstemmende kunne fortælle, at uddannelsen ikke kun har sin berettigelse, men også er et særdeles attraktivt tilbud til unge med fokuseret talent, der ønsker sig en karriere med bits og bytes.

– Et af de væsentlige formål med konferencen, var at fortælle vores omverden, at verdens første og hidtil eneste IT-uddannelse for unge med Aspergers syndrom, nu er en eret succes. De første studerende fra AspIT følger nu en datamatiker uddannelse i de udvalgte fag, som det vi kalder for deres fokuserede talent passer til. Og dermed har vi dokumenteret, at hvis man blot tager nogle få, men vigtige hensyn, så kan vi tilbyde erhvervslivet nogle absolut kompetente medarbejdere, fortalte projektchef Ole Bay Jensen fra ASpIT, der indledte konferencen efter at erhvervschef og initiativtager Mogens Toft fra Vejle ErhvervsUdvikling havde budt velkommen.

– Det har fra starten været vigtigt for os, at projektet er en uddannelse og ikke et nyt værested. Derfor har vi en sætning som styrer meget af det, vi laver. Du lærer kun noget, når du arbejder med noget, du næsten kan. Og dermed signalerer vi, at selvom vi også skal have trygge og stabile rammer på uddannelsen, så skal de studerende også være parate til at lære noget nyt. Netop den balance er altafgørende, når man har Aspergers syndrom.

– Samtidig er det vores mål, at gøre de studerende klar til at indgå i relationer med et eksternt univers. AspIT er en erhvervsrettet uddannelse, hvor de unge bagefter skal ud og fungere godt på en arbejdsplads. Og i den forbindelse er det en stor glæde for os, at de studerende, der nu indgår i et selektivt forløb på EDB-skolen i Vejle både trives godt og hver dag lærer noget nyt. Og at lærerne på stedet, melder om kommende kandidater, som erhvervslivet med fordel kan ansætte, hvis også de forstår, at vi mennesker ikke er ens, og at nogle af os kræver særlige hensyn mod til gengæld at levere en vare, som ikke ret mange andre kan præstere, fortalte en stolt Ole Bay Jensen.

Følg med i næste Nyhedsbrev fra AspIT konferencen, der bringer uddrag af konferencens indlæg fra erhvervsledere fra blandt andet Microsoft>