Hjem Aspin

Aspin

Vejle Handelsskole og VUC udvider mulighederne for unge med Aspergers Syndrom.

Regeringen har en målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Indtil nu ligger andelen på ca 76%. En af de grupper af unge, der kan være med til at opfylde målet, er dem med Aspergers Syndrom – en gruppe som AspIT uddannelsen har succes med at rykke fra førtidspensionperspektiv til lønmodtagerstatus. Nu tager AspIT på Vejle Handelsskole og VUC endnu et initiativ med tilbuddet om et et-årigt skoleforløb, AspIN, der kan øge de unge Aspergeres muligheder for at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse.

IT-uddannelsen for unge med Aspergers Syndrom, der begyndte i Vejle for fire år siden, er i dag et landsdækkende tilbud til unge med flair for bits og bytes. Det har ikke kun betydet jobmuligheder for en gruppe unge, der ellers ofte kun har udsigt til alt for tidlig førtidspension, men også solid erfaring hos udbyderen af det, der også kaldes verdens første IT uddannelse for unge med fokuseret talent.

– På Vejle Handelsskole og VUC har vi tradition for at gå længere end det nødvendige. Vi er på flere områder pionerer, og har en klar ambition om at være first-movers indenfor vores felt. Derfor tilbyder vi også særligt tilpassede uddannelser til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Både ideelt og fagligt set vil vi gerne gå forrest.

– Vores udbredelse af AspIT til et landsdækkende udbud er et godt eksempel på, at vi også lykkes med at inspirere andre skoler og kommuner, fortæller direktør Morten Weiss-Pedersen fra Vejle Handelsskole og VUC.

– Derfor ligger det også lige for, at vi nu tager initiativ til en et-årig forskole for de unge, der har fuldført folkeskolen, men som lige mangler et ekstra skub for siden hen at kunne gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse – enten hos os eller andre steder.

At initiativet på Vejle Handelsskole og VUC har sin berettigelse, tyder en aktuel undersøgelse fra AKF/Anvendt Kommunal Forskning på. Rapporten blev offentliggjort i december 2009, og konkluderer blandt andet:

– Cirka 8 procent af alle elever i folkeskolen modtager specialundervisning, og det er de generelt glade for. Men mange af de unge har problemer med at gennemføre et uddannelsesforløb og holde på en praktikplads, når de er gået ud af skolen, viser AKF’s analyse. “Det skyldes blandt andet, at de mangler læsefærdigheder, og at de mangler vedholdenhed til at holde fast i et længere forløb, siger programleder Jill Mehlbye, som står bag undersøgelsen.

– Det nye et-årige tilbud fra er baseret på vores erfaring, som er tilrettelagt efter den enkelte elevs kompetencer og interesser, men er ikke en IT-uddannelse. Vi tager udgangspunkt i det, eleven kan, og bygger videre derfra, fortæller projektchef Ole Bay Jensen, der får det daglige ansvar for AspIN i Vejle.

Vejle er en af landets store kommuner, og hos lederen af kommunens UU vejledning, Kjeld Petersen, er vurderingen klar.

– Med det nye initiativ kan vi opkvalificere vores rådgivning til unge med Aspergers Syndrom, og dermed øge deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Jeg kan også sige det på en mere direkte måde; uden dette initiativ havde den her gruppe af unge stort set ingen muligheder for at få en ungdomsuddannelse – nu får de mulighed for et bedre liv, siger Kjeld Petersen, der hæfter sig ved især tre forhold tilbuddet. Små klasser, tilpasset pædagogik og individuelle hensyn.

– Og så skal vi ikke glemme, at alle unge har et retskrav om en ungdomsuddannelse. Så derfor bør alle landets kommuner være opmærksomme på dette nye tiltag, som helt klart vil kunne hjælpe rigtig mange unge godt på vej i livet, siger Kjeld Petersen.

I Vejle ligger også Skibet Skole. En skole for børn og unge med særlige behov i forhold til undervisning og udvikling – typisk elever med de såkaldte Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kirsten Thøgersen er afdelingsleder på Skibets Skole, og har mere end 10 års erfaring med denne særlige gruppe af unge.

– Vi har efterlyst det her initiative i mange år. De ordinære uddannelsessteder kender ikke denne gruppes særlige udfordringer og behov. AspIT og dermed Vejle Handelsskoles og VUC et-årige tilbud betyder, at flere Aspergere kan gennemføre feks en gymnasial uddannelse. Det vil hjælpe disse elever med flere ting. At gøre eleverne bedre til at løse deres overbliksproblemer, at kunne vurdere sig selv i forhold til udfordringer og gøre dem mere sikre socialt. De her elever er meget omhyggelige og grundige i deres tilgang til tingene, og det er der ikke altid tid og plads til i det ordinære uddannelessystem, siger Kirsten Thøgersen, der allerede har flere elever på skolen, som vil få gavn af tilbuddet.

Det nye et-årige tilbud udbydes fra august 2010 og får navnet AspIN der skal indikere at tilbuddet er Individuelt, Indholdsrigt og Inkluderende – tilbuddet vil øge antallet af unge, der inkluderes på ungdomsuddannelserne, og dermed sikre, at færre unge sendes på førtidspension.

HUSK

Gratis konference på Brogaarden – Stib/Middelfart

AspIT at Work – Årsmøde den 20. maj 2010 kl. 14.00 – 17.00.