Hjem FAQ om AspIT

FAQ om AspIT

Målgruppe

 • Elever på AspIT er unge og voksne – alder fra 16 år og op. Elevens alder er ikke afgørende for optag på AspIT.
 • Eleverne har vidt forskellige skole- og uddannelsesmæssige baggrunde, og det er ofte uden den store betydning for deres uddannelse på AspIT og resultatet heraf, altså hvorvidt de kommer i job efter dimission
 • Der er ingen formelle adgangskrav, men eleven skal have gennemført afklaringsforløb og være vurderet egnet til AspIT
 • Størstedelen af eleverne på AspIT har diagnosen ASF, evt. i kombination med f.eks. ADHD, men det er ikke en forudsætning for at blive optaget.

Adgangskrav

 • Eleverne behøver ikke have afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller andre uddannelser for at komme i betragtning til AspIT, omvendt kan de godt have gennemført en gymnasial uddannelse eller ligende
 • Vejen ind på AspIT går via afklaringsforløbet eller en visitationssamtale som er en gensidig afklaring for både elev og skole
 • Skolen erklærer eleven egnet eller ikke egnet til optag på AspIT-uddannelsen på baggrund af et afklaringsforløb eller en visitationssamtale
 • Eleverne har vidt forskellige IT-kompetencer, når de starter på afklaringsforløbet og uddannelsen. Undervisningen tager udgangspunkt heri og man starter med alt det grundlæggende, så alle kan være med fra start

Økonomi og optagelse

 • Afklaringsforløbet er gratis og kræver blot, at hjemkommunen (UU eller jobcenter) giver grønt lys hertil
 • Kommunen skal bevillige AspIT (via STU eller LAB-loven) og afholde skoletaksten
 • Taksten/prisen for AspIT er 125.000,- pr. semester + moms. Uddannelsen varer 3 år, altså 6 semestre. Samlet udgift for hele uddannelsen er 750.000,- + moms. Der er ingen øvrige omkostninger knyttet til forløbet.
 • Aftalen kan opsiges med løbende måned + 1 måned.
 • AspIT er ikke en SU-berettiget uddannelse
 • Eleverne modtager af hjemkommunen økonomisk støtte under AspIT-uddannelsen. Ydelsen svarer til kontanthjælp/SU. Kontakt din kommune for mere info.