Hjem AspIT søger praktik- og jobvejleder

AspIT søger praktik- og jobvejleder til AspIT Storkøbenhavn

AspIT-uddannelsen udbydes af Campus Vejle og har som målsætning, at eleven udvikler sig fagligt, personligt og socialt til ordinært job eller uddannelse. Uddannelsen udbydes med forankring i erhvervsskolesystemet 9 steder i Danmark.

Uddannelsen henvender sig til normalt begavede elever fra 16 år og op med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre særlige behov, herunder ADHD.

Praktik- og jobvejlederens overordnede ansvar er at sikre etablering af praktikforløb og jobs. Praktik- og jobvejlederen skal sikre etablering af elevernes praktikforløb, opfølgning på forløbet og skal undervejs støtte eleven, virksomheden, jobcentret og UU vejledere med at finde og fastholde det rette praktikforløb/job og ansættelsesform.

Praktik- og jobvejlederen arbejder desuden tæt sammen i et professionelt læringsfællesskab med lærere, specialpædagogisk vejleder og afdelingsleder om udvikling af den enkelte elevs læringsmål hvad angår arbejdsevne samt udvikling af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer.

Praktik- og jobvejlederen skal sikre tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere, dokumentere i forhold til eksterne samarbejdspartnere og vejlede eleverne individuelt i forhold til deres bestræbelser på opnåelse af varig beskæftigelse.

Desuden skal praktik- og jobvejlederen undervise eleverne i samfundsforståelse med det formål at give eleverne en større og bredere forståelse af det samfund, vi lever i.

Din baggrund er ikke afgørende og kan være pædagog, lærer/underviser, socialrådgiver eller noget helt fjerde, f.eks. en baggrund indenfor IT.

Det er centralt, at du kan kommunikere og samarbejde med virksomheder, kollegaer og eleven i planlægningen af den ønskelige udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer samt virksomhedens ønsker og muligheder.

Du brænder naturligvis for at støtte unge/voksne mennesker med særlige behov i deres uddannelse og tilværelse generelt. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at arbejde med målgruppen og meget gerne erfaring med at samarbejde med virksomheder, jobcentre, UU vejledere og sagsbehandlere i kommunerne om at bringe unge/voksne med særlige behov i beskæftigelse.

Du har som minimum generel viden om IT. Du har desuden god forretningsforståelse, og du kan sætte dig ind i virksomhedens behov, ligesom du kan vejlede eleven såvel som virksomheden og derigennem etablere et godt grundlag for en solid praktik, som i sidste ende giver eleven mulighed for ansættelse i virksomheden efter endt praktikforløb.

Du er som person fleksibel, lærenem, udadvendt og relationskompetent men også systematisk og struktureret. Du kan bevare overblikket med mange bolde i luften. Du tager ansvar for opgaveløsningen og følger opgaverne helt til dørs.

Sidst men ikke mindst, så er du en fantastisk kommunikator, der kan tale med alle – lige fra eleven til forælderen til socialrådgiveren og virksomhedsejeren – og du sikrer et stabilt og højt kommunikationsniveau både mundtlig og skriftlig, internt såvel som eksternt. Du forventningsafstemmer – her er du tillidsvækkende, ærlig, tydelig – med elever, forældre, virksomheder og samarbejdspartnere i kommuner, så der er fælles fodslag. Du afstemmer som en selvfølge din kommunikation og adfærd til den kontekst, du er i og agerer konsekvent professionelt i alle sammenhænge.

Hvis du kan genkende dine personlige kvalifikationer og faglige kompetencer i ovenstående, hører vi meget gerne fra dig.

Du kan læse meget mere om AspIT her

Domicil: Høje Taastrup
Tiltrædelse: 1. oktober 2022
Ansøgningsfrist: 14. august 2022
Ansættelsessamtaler: 25. august 2022

Løn og pension iht. overenskomst med Uddannelsesforbundet.

Oplysninger om ansættelsesvilkår og svar på evt. andre spørgsmål fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Bay Jensen på tlf.: 72 16 27 99.

Søg jobbet på www.campusvejle.dk/job